Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Kratkoročna, srednjoročna i dugoročna prognoza potrošnje električne energije

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:28:36 PM
Studija perspektivnog dugoročnog razvoja električnih mreža naponskih nivoa 110 kV i 35 kV na području PD "Elektrosrbija" doo Kraljevo
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE";
Rukovodilac: Ana Šaranović, dipl. ing.
Saradnici: Maja Marković, dipl. ing. Gordana Radović, dipl. ing. Danka Kecman, dipl. ing. Miroslav Stanković, dipl. ing. Vladimir Sovrlić, dipl. ing. Igor Belić, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Nikola Šušnica, dipl. ing. Tijana Janjić, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing.

mixing melatonin and weed

mixing melatonin" target="_blank">http://blog.myexpensesonline.co.uk/page/Mixing-Melatonin-And-Weed">melatonin and weed
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Tijana Janjić, Gordana Radović, Ana Šaranović, Danka Kecman, Maja Marković, Vladimir Sovrlić, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica, Sanja Ivković, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 4:08:34 PM
Neisporučena električna energija kao pokazatelj efekata automatizacije u mreži 10 kV PD ED Beograd
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

amoxicillin price without prescription

amoxicillin cost without insurance campsitedirectory.co.uk" target="_blank">http://www.campsitedirectory.co.uk/blog/coupons/blog/coupons/page/Antibiotic-Without-Prescription">campsitedirectory.co.uk amoxicillin cost without prescription

sertraline dosage

sertraline and alcohol side effects blog.idilbaby.com" target="_blank">http://blog.idilbaby.com/page/sertraline-100mg-and-alcohol">blog.idilbaby.com
N. Vrcelj, S. Ivković, J. Perić, D. Đorđević, T. Janjić, B. Ćupić, A. Ivanov, S. Minić, "Neisporučena električna energija kao pokazatelj efekata automatizacije u mreži 10 kV PD ED Beograd", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 23, str. 157-163, 2013, ISBN 0350-8528
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Branislav Ćupić, Nada Vrcelj, Sanja Ivković, Dragan Đorđević, Aleksandar Ivanov, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:41:42 PM
Perspektivni dugoročni razvoj električnih mreža naponskih nivoa 110 kV i 35 kV na području PD "Centar" d.o.o. Kragujevac
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Gordana Radović, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Šušnica, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Petar Kovačević, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Tijana Janjić, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Igor Belić, dipl. ing. Dragan Đorđević, dipl. ing. Aleksandar Ivanov, dipl. ing.

symbicort

symbicort ttcop.com" target="_blank">http://ttcop.com?pagecdd=symbicort-achat">ttcop.com

coupons for cialis 2016

prescription discounts cards website" target="_blank">http://mablogs.azurewebsites.net/rxcoupon/page/prescriptions-coupons">website
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Tijana Janjić, Gordana Radović, Petar Kovačević, Nikola Šušnica, Sanja Ivković, Dragan Đorđević, Aleksandar Ivanov, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:39:40 AM
Plan dugoročnog razvoja elektrodistributivne mreže EPS PD "Elektrodistribucija Beograd" na konzumnom području do 2025. godine - II faza;
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2010
Urađeno za: JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
Rukovodilac: Gordana Radović, dipl. ing.
Saradnici: Nada Vrcelj, dipl. ing.Tijana Janjić, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.

zovir tabletter pris

zovir pris" target="_blank">http://erfaringhvor.site/zovir-erfaring.asp">pris
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Gordana Radović, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:33:26 AM
Analiza funkcionisanja distributivnih mreža 10-110 kV, prognoza potrošnje i srednjoročni plan razvoja na području ogranka Kraljevo
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA"
Godina:2010
Urađeno za: PD "Elektrosrbija" Kraljevo
Rukovodilac: Ana Šaranović, dipl. ing.
Saradnici: Dragan Dabić, dipl. ing.Igor Belić, dipl. ing.Nikola Šušnica, dipl. ing.Maja Marković, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.

how much is an abortion pill

abortion pill over the counter sizzlefinger.com" target="_blank">http://www.sizzlefinger.com/coupons/page/abortion-pill-cost-cvs.aspx">sizzlefinger.com
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Ana Šaranović, Maja Marković, Dragan Dabić, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/23/2012 2:46:25 PM
Studija dugoročnog razvoja električne mreže naponskog nivoa 10-110 kV na području ED Loznica
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA"
Godina:2010
Urađeno za: PD "Elektrosrbija" Kraljevo
Rukovodilac: Maja Marković, dipl. ing, Vladimir Sovrlić, dipl. ing.
Saradnici: Branka Kostić, dipl. ing.Ana Šaranović, dipl. ing.Dragan Dabić, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.

abortion pill over the counter in usa

abortion pill online" target="_blank">http://www.trailblz.com/blog/template/page/purchase-abortion-pill-online-.aspx">online usa
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Ana Šaranović, Maja Marković, Dragan Dabić, Branka Kostić
123

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM