Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Modelovanje EES i njegovih komponenti

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567...Poslednja
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 12:45:09 PM
Aktuelno stanje i perspektive primarne regulacije napona i učestanosti u EES Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
B. Buha, D. Kovačević, D. Arnautović, S. Minić, D. P. Popović, M. Ivanović, "Aktuelno stanje i perspektive primarne regulacije napona i učestanosti u EES Srbije", Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2013, Zlatibor, 26. mart - 29. mart, 2013 ISBN 978-99955-763-1-8
Saradnici Instituta:  Dragan Kovačević, Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Dušan Arnautović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:15:52 AM
Proračun parametara dugačkih cilindričnih sistema za indukciono grejanje
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
M.M. Kostić, "Proračun parametara dugačkih cilindričnih sistema za indukciono grejanje", "Tehnika", separat Elektrotehnika 3/2013, str.497-506, ISSN 0040-2176
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:14:45 AM
Automatizacija izbora metaloksidnih odvodnika prenapona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
D. Đorđević, Z. Stojković, "Automatizacija izbora metaloksidnih odvodnika prenapona", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2013, ENS-2-8, Jahorina, 20. mart - 22. mart 2013, ISBN 978-99955-763-1-8
Saradnici Instituta:  Dragan Đorđević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:12:40 AM
Metodologija za proračun uticaja distribuirane proizvodnje na gubitke energije u distributivnoj mreži
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
J. Perić, S. Minić, "Metodologija za proračun uticaja distribuirane proizvodnje na gubitke energije u distributivnoj mreži", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 23, str. 141-156, 2013, ISBN 0350-8528
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:10:54 AM
Generator Voltage Control in Serbian Electric Power System - Identification of the Model Structure ans Parameters
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
M. Ivanović, D. Popović, Đ. Stojić, S. Veinović, D. Joksimović, D. Arnautović, S. Minić, "Generator Voltage Control in Serbian Electric Power System - Identification of the Model Structure ans Parameters", časopis "Tehnika - Elektrotehnika", Special Edition, 2013, str. 77 - 83, ISSN 0040-2176
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:07:59 AM
Primarna regulacija učestanosti u svetlu aktuelne regulative Elektromreže Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić "Primarna regulacija učestanosti u svetlu aktuelne regulative Elektromreže Srbije", 31. savetovanje JUKO CIGRE, R C2-03, Zlatibor, 26 - 30. maj, 2013. ISBN 978-86-82317-73-9
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
1234567...Poslednja

VESTI

DOGAĐAJI