Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Planiranje izvora reaktivne snage u prenosnim mrežama

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:00:55 AM
Poboljšanje kompenzacije reaktivne energije u EES EPS-a povećanjem korišćenja postojećih kondenzatorskih baterija (V faza - područje Elektrovojvodine, izuzev ED Novi Sad)
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2011
Urađeno za: JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić
Saradnici: Petar Kovačević, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Petar Kovačević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 2:40:54 PM
Ocena rezerve reaktivne snage u EES Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001
E. Radojičić-Turković, M. Turković, I. Jovanović, Z. Radojević, V. Janković, "Ocena rezerve reaktivne snage u EES Srbije", 25. savetovanje JUKO CIGRE, R 38-11, Herceg Novi, 2001.
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 2:39:46 PM
Jedan pristup određivanju rezerve reaktivne snage u složenim EES-a
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001
E. Turković, I. Jovanović, M. Turković, "Jedan pristup određivanju rezerve reaktivne snage u složenim EES-a", XLV konferencija ETRAN, Bukovička Banja, 4-7. jun 2001, str. 291-294.
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 2:15:08 PM
Troškovi prenosa reaktivnih snaga i tarifni stavovi za reaktivnu energiju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2002
M. Kostić, 'Troškovi prenosa reaktivnih snaga i tarifni stavovi za reaktivnu energiju", Elektroprivreda br. 4, 2002, str. 13-27.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 1:16:04 PM
The Evaluation of the System Reactive Reserve and its Influence on the System Voltage Regulation in EPS of Serbia
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001
E. Turković, M. Turković, I. Jovanović, I. Škokljev, V. Janković, "The Evaluation of the System Reactive Reserve and its Influence on the System Voltage Regulation in EPS of Serbia", Proceedings of Regional Meeting CIGRE, Black Sea EL-NET 2001, Suceava, Romania, 10-14. June 2001, paper I.5.3.
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/9/2011 11:54:01 AM
Jedan prilaz optimalnom izboru lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u električnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007
D. P. Popović, M. Stojković, "Jedan prilaz optimalnom izboru lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u električnim mrežama", Tehnika - Elektrotehnika, br. 2, 2007, str.1-8.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković
1234

VESTI

DOGAĐAJI