Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
5/17/2013 12:44:23 PM
Effect of Insulation Construction Bending on Stator Winding Failure
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007
L.Vereb,P.Osmokrovic,M.Vujisic, Z.Lazarevic,N.Kartalovic: Effect of Insulation Construction Bending on Stator Winding Failure, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, October 2007, Volume 14, Number 5, pp 1302-1307 ISSN 1070-9878 IF za 2007 0.792 U kategoriji Engineering, Electrical & Electronic 111/227
Saradnici Instituta:  Nenad Kartalović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:26:53 AM
New Method for Estimation of Stray-Load Loss in Induction Motors
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

buy citalopram

buy citalopram http://www.informaticando.net/coupons/page/citalopram-20mg.aspx" rel="nofollow">redirect
Miloje Kostić, "New Method for Estimation of Stray-Load Loss in Induction Motors", "International Review of Electrical Engineering (IREE)", Vol. 5, No. 2, March - April 2010, Part A, pp. 447-453.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 1:14:30 PM
An Advanced Methodology for Stead State Security Assessment of Power Systems
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001

nifedipine lp 20

acheter nifedipine 30mg http://blog.pleasetech.com/coupons/page/nifedipine-grossesse.aspx" rel="nofollow">blog.pleasetech.com acheter nifedipine

asthma rescue inhaler names

otc inhaler" target="_blank">http://www.mipnet.dk/page/asthma-rescue-inhaler">inhaler
D. Popović, Đ. Dobrijević, N. Mijušković, D. Vlaisavljević, "An Advanced Methodology for Stead State Security Assessment of Power Systems", European Transactions on Electrical Power, ETEP, Vol. 11, No. 4, July-August 2001, pp. 227-233.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/9/2011 3:34:38 PM
A New Combinatorial Algorithm for the Optimal Planning of Distribution Urban Medium Voltage Cable Networks
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2003

citalopram alcohol

citalopram and alcohol insomnia liquidity.com" target="_blank">http://www.liquidity.com/Blog/page/citalopram-alcohol-overdose.aspx">liquidity.com
S. Minić, N. Rajaković, "A New Combinatorial Algorithm for the Optimal Planning of Distribution Urban Medium Voltage Cable Networks", European Transactions on Electrical Power, Vol. 13, No 5, 2003, pp. 291 - 300.
Saradnici Instituta:  Saša Minić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/3/2011 1:14:00 PM
Voltage-Reactive State on Interconnected Lines According to the Generator Voltages Control in Real-Time
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
D. P. Popović, M. Stojković, "Voltage-Reactive State on Interconnected Lines According to the Generator Voltages Control in Real-Time", FACTA UNIVERSITATIS, Series: Electronics and Energetics, vol. 22, No. 3, December 2009, pp. 361-370.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/3/2011 1:12:57 PM
Automatic Cross-Border Transmission Capacity Calculation in Electric Power Interconnections
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

viagra

viagra beerotor.de" target="_blank">http://www.beerotor.de?pagepmd=viagra-kaufen-linz">beerotor.de
D. P. Popović, "Automatic Cross-Border Transmission Capacity Calculation in Electric Power Interconnections", FACTA UNIVERSITATIS, Series: Electronics and Energetics, vol. 22, No. 1, April 2009, pp. 49-60.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
12

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM