Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Statičke preklopke

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:52:13 AM
STATIČKA PREKLOPKA ZA HE ”BOČAC”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Bočac"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Izgled ormana statičke preklopke
Izgled ormana statičke preklopke

nizoral

nizoral customcoffeemugs.ca" target="_blank">http://customcoffeemugs.ca?pagekre=nizoral-gnrique-ryqv">customcoffeemugs.ca
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (220V efektivno, 50Hz) za potrebe blokova 1 i 2 u HE” Bočac”. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 20 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 20kVA.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 17.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:51:47 AM
STATIČKA PREKLOPKA
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2008
Urađeno za: HE "Ovčar Banja"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; dr Žarko Janda, dipl. ing.
Izgled ormana statičke preklopke
Izgled ormana statičke preklopke

where can you buy the abortion pill

buy abortion pill online" target="_blank">http://blog.ladymaggie.com/coupons/page/buy-the-abortion-pill.aspx">online
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (220V efektivno, 50Hz) za potrebe blokova 1 i 2 u HE”Ovčar Banja”. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 5 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 5kVA.Osim stabilizacije amplitude izlaznog napona, sistem obezbeđuje i frekventnu stabilizaciju izlaznog napona.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Žarko Janda, Miodrag Stanojević, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
IICentar2008 14.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:51:20 AM
STATIČKA PREKLOPKA ZA HE ’MEĐUVRŠJE”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Međuvršje"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Izgled ormana statičke preklopke
Izgled ormana statičke preklopke

cialis

cialis" target="_blank">https://lunchroomtasty.nl?pagedrn=cialis-apotheek">cialis

biaxin

biaxin go" target="_blank">http://blog.frenchmarketing.co.uk?pageuyv=cheap-clarithromycin-uk">go
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (220Vefektivno, 50Hz) za potrebe blokova 1 i 2 u HE” Međuvršje”. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 5 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 5kVA.Osim stabilizacije amplitude izlaznog napona, sistem obezbeđuje i frekventnu stabilizaciju izlaznog napona.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 15.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
5/24/2011 7:20:15 AM
STATIČKA PREKLOPKA
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2007
Urađeno za: TE "Nikola Tesla"
Rukovodilac: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; dr Žarko Janda, dipl. ing.

asthma rescue inhaler

budesonide inhalation suspension redirect" target="_blank">http://www.hk.onkyo.com/en/blog/page/Otc-Inhaler-Rite-Aid.aspx">redirect
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (3x380/220V efektivno, 50Hz) za potrebe bloka A4 u TE”Nikola Tesla”, Obrenovac. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 25 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 25kVA.Osim stabilizacije amplitude izlaznog napona, sistem obezbeđuje i frekventnu stabilizaciju izlaznog napona.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Žarko Janda, Miodrag Stanojević, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
II centar2007 12.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
5/24/2011 7:13:01 AM
STATIČKA PREKLOPKA
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Ključne reči / Tagovi:Statičke preklopke  
Godina:2006
Urađeno za: TE "Nikola Tesla"
Rukovodilac: Blagota Jovanović, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; dr Žarko Janda, dipl. ing.; Radovan Đorđević, dipl. ing.

naltrexone naloxone potency

naloxone nalorphine" target="_blank">http://oscarsotorrio.com/page/low-dose-naloxone-vs-naltrexone.aspx">nalorphine and naltrexone
Statička sklopka je sastavni deo sistema za besprekidno napajanje koja obezbeđuje komandni napon (3x380/220V efektivno, 50Hz) za potrebe blokova A1 i A2 u TE”Nikola Tesla”, Obrenovac. Sistem besprekidnog napajanja se sastoji od invertora nominalne snage 25 kVA i dvoulazne statičke sklopke. Nominalna izlazna snaga sistema je 25kVA.Osim stabilizacije amplitude izlaznog napona, sistem obezbeđuje i frekventnu stabilizaciju izlaznog napona.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Radovan Đorđević, Žarko Janda, Miodrag Stanojević, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
2centar2006 8.pdf  

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM