Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Tehničko-ekonomske analize vezane za razvoj i rad velikih interkonektivnih EES

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 12:45:57 PM
Regulacija učestanosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

am i pregnant quiz early signs of pregnancy

am i still pregnant quiz gwynn-jones.com.au" target="_blank">http://www.gwynn-jones.com.au/blog/coupons/page/pregnancy-quiz-am-i-pregnant.aspx">gwynn-jones.com.au
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić, "Regulacija učestanosti elektroenergetskih interkonekcija", monografija, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, jun 2013. godine, str. 253, ISBN 978-86-83349-13-5
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/27/2013 4:11:26 PM
Razvoj metodologije i baze podataka za prognoziranje potreba za električnom snagom i energijom kod planiranja investicija u elektrodistribucijama Srbije u uslovima neizvesnosti cena električne energije i ostalih energenata
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2012
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije"
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Dr Slobodan Jovanović, dipl. ing.Mr Milan Ivanović, dipl. ing.Ana Šaranović, dipl. ing.

how much does the abortion pill cost

free abortion pill treendsolutions.co.uk" target="_blank">http://www.treendsolutions.co.uk/blog/page/Abortion-Pill-Cost-Cvs">treendsolutions.co.uk
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Milan Ivanović, Ana Šaranović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 2:57:13 PM
Računarski program za brzu ocenu rada primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić, "Računarski program za brzu ocenu rada primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2012, ENS-2-2, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 21. mart - 23. mart 2012, pp. 121-126, ISBN 978-99938-624-8-2.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 1:33:46 PM
Karakteristike i mogućnosti računarskog programa za brzu ocenu rada i efekata primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

amoxil

amoxil secnet.co.nz" target="_blank">http://secnet.co.nz?pagelhd=amoxicillin-nz">secnet.co.nz

imuran

imuran" target="_blank">http://cerrosvilla.co.uk?pageqgx=buy-imuran-online">imuran
Milan Ivanović, Dragan P. Popović, Saša Minić, "Karakteristike i mogućnosti računarskog programa za brzu ocenu rada i efekata primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 21, 2011, str. 89-108, ISSN 0350 8528
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:58:22 AM
Analiza tranzijentne stabilnosti u okviru proračuna graničnih prenosnih kapaciteta elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

imuran

imuran cerrosvilla.co.uk" target="_blank">http://cerrosvilla.co.uk?pageqgx=buy-imuran-online">cerrosvilla.co.uk

claritin pregnancy first trimester

generic" target="_blank">http://www.movidafm.net/page/claritin-and-pregnancy">generic claritin and pregnancy
N. Vrcelj, M. Ivanović, D. P. Popović, "Analiza tranzijentne stabilnosti u okviru proračuna graničnih prenosnih kapaciteta elektroenergetskih interkonekcija", Tehnika - Elektrotehnika, vol. 65, br. 6, 2010, str. 13-22.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Milan Ivanović, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
7/11/2011 8:26:32 AM
Tehno-ekonomska analiza uticaja promene postojećeg tarifnog sistema na oblik dnevnog dijagrama opterećenja EES ZEP-a subotom i nedeljom – I deo
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:1989
Urađeno za: Združenu elektroprivredu, Beograd
Rukovodilac: Dušan Radulović, dipl. ing.
Saradnici: Mr Miodrag Đukanović, dipl. ing, Mr Svetislav Bulatović, dipl. ing, Boško Gajić, dipl. ing, Branko Mandić, dipl. teh, Branislav Petković, programer.

cyklokapron zdravilo

cyklokapron english go" target="_blank">http://antibiotikaamning.website/cyklokapron-antibiotika.php">go cyklokapron 1000mg
1234567

VESTI