Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Upravljanje EES u normalnim, havarijskim i posthavarijskim režimima

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12345
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:32:43 PM
Analiza postignutih efekata pilot projekta daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom PD EDB
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd
Rukovodilac: Mr Nada Vrcelj, dipl. ing.
Saradnici: Tijana Janjić, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Branislav Ćupić, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Dragan Đorđević, dipl. ing. Aleksandar Ivanov, dipl. ing.

how does the abortion pill work

how much does the abortion pill cost hikebikeclimb.net" target="_blank">http://hikebikeclimb.net/ice_condition/coupons/page/where-to-get-abortion-pill.aspx">hikebikeclimb.net
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Branislav Ćupić, Nada Vrcelj, Sanja Ivković, Dragan Đorđević, Aleksandar Ivanov, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 12:27:52 PM
Računarski program za upravljanje naponima u realnom vremenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

abortion pill over the counter in usa

order abortion pill online usa open" target="_blank">http://www.anvly.com/template/page/abortion-pill-usa-legal.aspx">open abortion pill kit

prilosec

prilosec davidnorlin.se" target="_blank">http://davidnorlin.se?pageepj=omeprazol-receptfritt-i-sverige">davidnorlin.se
M. Ivanović, D. Popović, S. Minić, "Računarski program za upravljanje naponima u realnom vremenu", Tehnika - elektrotehnika, Vol. 61, 2012-1, str. 87-94, ISSN 0040-2176.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 1:19:22 PM
Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestanosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

claritin

claritin go" target="_blank">http://positive-dogtraining.co.uk?pagexyn=loratadine-uk">go

lexapro and weed interaction

lexapro weed starksplastics.com" target="_blank">http://starksplastics.com/blog/coupons/page/lexapro-and-weed-interaction.aspx">starksplastics.com
Sanja Ivković, Predrag Stefanov, Dragan P. Popović, "Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestanosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 21, 2011, str. 43-60, ISSN 0350 8528
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Sanja Ivković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:42:08 AM
Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti i primarna regulacija napona u EPS-u
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

generico cialis italia

generico cialis 5 mg open" target="_blank">http://www.harshpande.net/blogengine/page/tadalafil-generico-teva">open
Radović Gordana, Popović Dragan P., Kovačević Petar, Ivanović Milan, Minić Saša, Bogdanović Slobodan, Ćirić Zoran, Džepčeski Dane, Arnautović Dušan, "Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti i primarna regulacija napona u EPS-u", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 179-200, 2010.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Gordana Radović, Zoran Ćirić, Dušan Arnautović, Petar Kovačević, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/13/2011 9:14:17 AM
Upravljanje naponima generatora i naponsko reaktivna stanja elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

lexapro pregnancy autism

lexapro pregnancy first trimester" target="_blank">http://blog.idilbaby.com/page/lexapro-and-pregnancy-first-trimester">trimester
D. Popović, "Upravljanje naponima generatora i naponsko reaktivna stanja elektroenergetskih interkonekcija", Elektroprivreda, br. 1, 2007, str. 12-26.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 11:33:15 AM
Efekti optimalnog upravljanja distributivnim mrežama srednjeg napona na području EPS JP "Elektrosrbija" Kraljevo
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2003

buscopan fiale

buscopan reflusso" target="_blank">http://www.crossbordercapital.com/blog/page/buscopan-prezzo.aspx">reflusso
S. Minić, N. Obradović, B. Ćupić, D. Ivanović, M. Kojić, "Efekti optimalnog upravljanja distributivnim mrežama srednjeg napona na području EPS JP "Elektrosrbija" Kraljevo", 26. savetovanje JUKO CIGRE, R 38-09, 2003.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Nada Vrcelj
12345

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM