Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Upravljanje EES u normalnim, havarijskim i posthavarijskim režimima

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12345
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:32:43 PM
Analiza postignutih efekata pilot projekta daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom PD EDB
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd
Rukovodilac: Mr Nada Vrcelj, dipl. ing.
Saradnici: Tijana Janjić, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Branislav Ćupić, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Dragan Đorđević, dipl. ing. Aleksandar Ivanov, dipl. ing.

how does the abortion pill work

how much does the abortion pill cost hikebikeclimb.net" target="_blank">http://hikebikeclimb.net/ice_condition/coupons/page/where-to-get-abortion-pill.aspx">hikebikeclimb.net
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Branislav Ćupić, Nada Vrcelj, Sanja Ivković, Dragan Đorđević, Aleksandar Ivanov, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 12:27:52 PM
Računarski program za upravljanje naponima u realnom vremenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

abortion pill over the counter in usa

order abortion pill online usa open" target="_blank">http://www.anvly.com/template/page/abortion-pill-usa-legal.aspx">open abortion pill kit

prilosec

prilosec davidnorlin.se" target="_blank">http://davidnorlin.se?pageepj=omeprazol-receptfritt-i-sverige">davidnorlin.se
M. Ivanović, D. Popović, S. Minić, "Računarski program za upravljanje naponima u realnom vremenu", Tehnika - elektrotehnika, Vol. 61, 2012-1, str. 87-94, ISSN 0040-2176.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 1:19:22 PM
Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestanosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

claritin

claritin go" target="_blank">http://positive-dogtraining.co.uk?pagexyn=loratadine-uk">go

lexapro and weed interaction

lexapro weed starksplastics.com" target="_blank">http://starksplastics.com/blog/coupons/page/lexapro-and-weed-interaction.aspx">starksplastics.com
Sanja Ivković, Predrag Stefanov, Dragan P. Popović, "Analiza funkcionisanja sistema za regulaciju učestanosti i snaga razmene elektroenergetskog sistema Srbije", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 21, 2011, str. 43-60, ISSN 0350 8528
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Sanja Ivković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:42:08 AM
Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti i primarna regulacija napona u EPS-u
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

generico cialis italia

generico cialis 5 mg open" target="_blank">http://www.harshpande.net/blogengine/page/tadalafil-generico-teva">open
Radović Gordana, Popović Dragan P., Kovačević Petar, Ivanović Milan, Minić Saša, Bogdanović Slobodan, Ćirić Zoran, Džepčeski Dane, Arnautović Dušan, "Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti i primarna regulacija napona u EPS-u", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 179-200, 2010.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Gordana Radović, Zoran Ćirić, Dušan Arnautović, Petar Kovačević, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/13/2011 9:14:17 AM
Upravljanje naponima generatora i naponsko reaktivna stanja elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

lexapro pregnancy autism

lexapro pregnancy first trimester" target="_blank">http://blog.idilbaby.com/page/lexapro-and-pregnancy-first-trimester">trimester
D. Popović, "Upravljanje naponima generatora i naponsko reaktivna stanja elektroenergetskih interkonekcija", Elektroprivreda, br. 1, 2007, str. 12-26.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 11:33:15 AM
Efekti optimalnog upravljanja distributivnim mrežama srednjeg napona na području EPS JP "Elektrosrbija" Kraljevo
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2003

buscopan fiale

buscopan reflusso" target="_blank">http://www.crossbordercapital.com/blog/page/buscopan-prezzo.aspx">reflusso
S. Minić, N. Obradović, B. Ćupić, D. Ivanović, M. Kojić, "Efekti optimalnog upravljanja distributivnim mrežama srednjeg napona na području EPS JP "Elektrosrbija" Kraljevo", 26. savetovanje JUKO CIGRE, R 38-09, 2003.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Nada Vrcelj
12345

VESTI