Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Zaštita

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 5:56:34 PM
Projekat relejne zaštite u okviru projekta prevezivanja 6 kV napajanja postojeće trafostanice TS 35/6 kV iz nove trafostanice 220/6 kV u Rafineriji nafte Pančevo
Kategorija:Studije i elaborati  
Ključne reči / Tagovi:Zaštita  relej  
Godina:2013
Urađeno za: NIS Petrol, Rafinerija nafte Pančevo, "Termoelektro-Projekt" d.o.o, Beograd
Rukovodilac: Dragan Dabić, dipl. ing.
Saradnici: Branka Kostić, dipl. ing. Igor Belić, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Nikola Sučević, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Dragan Dabić, Branka Kostić, Nikola Sučević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/27/2013 4:24:41 PM
Proračun subtranzijentnih i tranzijentnih struja kratkih spojeva na delu šina između prigušnice i prekidača 15.75 kV transformatora sopstvene potrošnje u "Đerdap 1"
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Zaštita  
Godina:2012
Urađeno za: "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo
Rukovodilac: Dragan Dabić, dipl. ing.
Saradnici: Branka Kostić, dipl. ing.

norethindrone

norethindrone iammatt.co.uk" target="_blank">http://iammatt.co.uk?pagehxe=generic-norethindrone">iammatt.co.uk

mixing xanax and weed

mixing xanax and weed extrageek.com" target="_blank">http://www.extrageek.com/coupons/page/mixing-adderall-and-weed.aspx">extrageek.com
Saradnici Instituta:  Dragan Dabić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/26/2013 3:38:15 PM
Proračun tokova snaga, kompenzacije reaktivne energije i subtranzijentnih struja kratkih spojeva u okviru projekta prevezivanja 6 kV napajanja postojeće trafostanice TS 35/6 kV iz nove trafostanice 220/6 kV u Rafineriji nafte Pančevo
Kategorija:Studije i elaborati  
Ključne reči / Tagovi:Zaštita  
Godina:2012
Urađeno za: NIS Petrol, Rafinerija nafte Pančevo, "Termoelektro-Projekt" d.o.o, Beograd
Rukovodilac: Dragan Dabić, dipl. ing.
Saradnici: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.Branka Kostić, dipl. ing.Saša Minić, dipl. ing.Nikola Georgijević, dipl. ing.Jelena Perić, dipl. ing.Nikola Sučević, dipl. ing.

lexapro and pregnancy test

lexapro pregnancy category open" target="_blank">http://blog.jp-sa.org/page/Lexapro-And-Pregnancy-Test">open
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Saša Minić, Nikola Georgijević, Branka Kostić, Nikola Sučević, Jelena Perić
Prikačeni dokument:
NIS.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 12:13:24 PM
Analysis of the Protection at Hydro Power Plant Djerdap 1 with Guidelines for Its Reconstruction
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

medication abortion

buy" target="_blank">http://www.partickcurlingclub.co.uk/page/health-risks-of-abortion.aspx">buy abortion pill
Dragan P. Dabić, Branka B. Kostić, Miljana Z. Zindović, Goran Č. Đukić, Marko G. Gostović, Pavle N. Krička, Vukašin Đ. Masnikosa, Srđan Z. Zdravković, "Analysis of the Protection at Hydro Power Plant Djerdap 1 with Guidelines for Its Reconstruction", Power Plants 2012, E2012-099, Zlatibor, Serbia, 2012, pp. 1093-1108.
Saradnici Instituta:  Dragan Dabić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 12:12:04 PM
Analysis of the Protection at Thermal Power Plant Kostolac A with Guidelines for Its Reconstruction
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana http://dearteaga.es?pagexyk=buy-abortion-pill-espana" rel="nofollow">dearteaga.es

buy naltrexone online india

buy naltrexone online david.hindersson.com" target="_blank">http://david.hindersson.com/rxcoupon/page/Where-To-Buy-Naltrexone">david.hindersson.com
Branka B. Kostić, Dragan P. Dabić, Miljana Z. Zindović, Goran Č. Đukić, Marko G. Gostović, Pavle N. Krička, Vukašin Đ. Masnikosa, Srđan Z. Zdravković, "Analysis of the Protection at Thermal Power Plant Kostolac A with Guidelines for Its Reconstruction", Power Plants 2012, E2012-100, Zlatibor, Serbia, 2012, pp. 1109-1124.
Saradnici Instituta:  Dragan Dabić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/9/2011 2:36:41 PM
Jedan prilaz projektovanju digitalnih zaštita korišćenjem MATLAB modula SIMULINK/SIMPOWER
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2004

serevent evohaler

serevent inhaler how to use read" target="_blank">http://idippedut.dk/rxcoupon/page/Serevent-Asthma">read here
A. Rašić, "Jedan prilaz projektovanju digitalnih zaštita korišćenjem MATLAB modula SIMULINK/SIMPOWER", 12. simpozijum JUKO CIGRE Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, R IV. 9, Bečići, 19-21. maj, 2004.
12

VESTI

 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM