Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
dijagnostika

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
6/5/2013 1:13:04 PM
Razvoj integrisane, kompleksne dijagnostike stanja energetskih i mernih transformatora
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE"
Godina:2008-2010
Globalni procesi liberalizacije i deregulacije elektroenergetskog sektora postavili su nove tehničko-tehnološke zahteve istraživačkim i razvojnim centrima u svetu i kod nas. Zahtev savremenog tržišta je integracija više naučnih disciplina i tehnologija: elektroenergetika, elektronika, informatika, metrologija, standardizacija, menadžment.
Prikačeni dokument:
p1_2011.pdf  
6/4/2013 8:28:20 AM
Računarsko-merni komunikacioni sistemi u daljinskom nadzoru i dijagnostici
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
S. Milić, N. Miladinović, J. Marković-Petrović: "Računarsko-merni komunikacioni sistemi u daljinskom nadzoru i dijagnostici", CIGRE - Srbija 30. savetovanje, zbornik radova R D2 - 12, Zlatibor, Srbija, 29. maj - 03. jun 2011.
Saradnici Instituta:  Nikola Miladinović, Saša Milić
5/22/2013 2:46:13 PM
Informacioni sistem za dijagnostiku stanja električnih mašina
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
Saša Milić, Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Jelena Kožicić „Informacioni sistem za dijagnostiku stanja električnih mašina", Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije - INFOTEH 2011 X simpozijum, zbornik radova, Vol. 10, Ref. D-2, strane 283-286, Jahorina, Republika Srpska, mart 2011.
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Saša Milić
5/20/2013 9:08:06 AM
Diagnostics Elements of Partial Discharges
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008
N.Kartalovic, D.Kovacevic, S.Milosavljevic, Dj.Jovanovic, M.Savicevic, Diagnostics Elements of Partial Discharges, International Symposium Power Plants 2008, october 2008, Vrnjacka Banja, Serbia, (CD)
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović
5/7/2013 9:12:03 AM
Koncepti merenja i dijagnostike parcijalnih pražnjenja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
Dragan Kovačević, Srđan Milosavljević, Djordje Jovanović, Nenad Kartalović, Koncepti merenja i dijagnostike parcijalnih pražnjenja, Zbornik radova za međunarodnu konferencija CG KO CIGRE, Budva, 12-16. oktobar 2009. godine (CD)
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović
4/8/2013 11:53:14 AM
Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Nikola Miladinović, Jelena Delić, Dragan Kovačević „Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja transformatora", XI simpozijum INFOTEH, Jahorina 2012. godine, http://www.infoteh.rs.ba/rad/2012/ENS-1/ENS-1-4.pdf
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Jelena Lazić
12

VESTI

DOGAĐAJI