Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
distributivna mreža

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12345
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:32:43 PM
Analiza postignutih efekata pilot projekta daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom PD EDB
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd
Rukovodilac: Mr Nada Vrcelj, dipl. ing.
Saradnici: Tijana Janjić, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Branislav Ćupić, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Dragan Đorđević, dipl. ing. Aleksandar Ivanov, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Branislav Ćupić, Nada Vrcelj, Sanja Ivković, Dragan Đorđević, Aleksandar Ivanov, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:23:11 PM
Analiza mogućnosti priključenja MHE "Brusnik" na elektrodistributivnu mrežu
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: Preduzeće za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora Mimar Energy d.o.o.
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:19:19 PM
Analiza mogućnosti priključenja MHE "Bučevka" na elektrodistributivnu mrežu
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: Elektromonter d.o.o., Požega
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:06:48 PM
Analiza mogućnosti priključenja MHE Zapeće i MHE Ilomska na pojačanu distributivnu mrežu Elektrokrajine Banja Luka
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: Interenergo d.o.o., Ljubljana
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Maja Marković, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Maja Marković, Sanja Ivković, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 2:21:22 PM
Varijantna rešenja elektrodistributivne mreže na području pogona Raška do 2030. godine
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
D. Dabić, A. Šaranović, I. Belić, N. Šušnica, S. Minić, "Varijantna rešenja elektrodistributivne mreže na području pogona Raška do 2030. godine", 8. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, R-6.07, Vrnjačka Banja, 2012.
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Ana Šaranović, Dragan Dabić, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 2:18:51 PM
Specifičnosti rešenja prelaska na naponski nivo 20 kV na gradskom području Banja Luke
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
M. Stanković, B. Ćupić, S. Minić, T. Janjić, M. Ivanović, N. Šušnica, I. Stanisavljević, "Specifičnosti rešenja prelaska na naponski nivo 20 kV na gradskom području Banja Luke", 8. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, R-6.06, Vrnjačka Banja, 2012.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Tijana Janjić, Milan Ivanović, Branislav Ćupić, Ivan Stanisavljević, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica
12345

VESTI

DOGAĐAJI