Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
kvalitet el. energije

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:16:33 AM
Influence of Biogas Cogeneration Plant to the Power Quality of Power Distribution Network
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
B. Kostic, A. Nikolic, J. Radakovic, "Influence of Biogas Cogeneration Plant to the Power Quality of Power Distribution Network", 17th International Symposium on Power Electronics - Ee2013, Novi Sad, Republic of Serbia, October 30 - November 1, 2013, Power Electronics Society, ISBN 978-86-7892-551-1, SpS-2.5 - SpS-2.5, pp. 1-5, http://www.dee.uns.ac.rs/
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 1:42:13 PM
Analiza kvaliteta električne energije i promena napona pri priključenju male hidroelektrane Kaludra
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo, „Studenicaelektro" d.o.o, 23.Novembar 30, 36342 Ušće
Rukovodilac: Branka Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 1:24:53 PM
Analiza kvaliteta električne energije i promena napona pri priključenju male hidroelektrane Velež
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo, „Univers" d.o.o, P. Vilimonovića BB, 36350 Raška
Rukovodilac: Branka Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 1:59:05 PM
Merenje i analiza parametara kvaliteta električne energije male elektrane sa kogeneracionim postrojenjem na biogas
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
B. Kostić, A. Nikolić, J. Radaković, "Merenje i analiza parametara kvaliteta električne energije male elektrane sa kogeneracionim postrojenjem na biogas", 8. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, R-2.06, Vrnjačka Banja, 2012.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Branka Kostić
4/8/2013 12:04:20 PM
Analiza prelaznih režima u elektromotornom pogonu za paletiranje na osnovu parametara kvaliteta električne energije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007
V.Ćuk, A.Nikolić: "Analiza prelaznih režima u elektromotornom pogonu za paletiranje na osnovu parametara kvaliteta električne energije", Zbornik radova Elektrotehničkog instituta "Nikola Tesla", UDK: 621.314.223: 621.3.015.3, BIBLID:0350-8528(2007), 18, str. 1-8, Beograd, 2007.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić
4/8/2013 10:27:27 AM
Uticaj različitih režima rada elektrostatičkog filtra na napojnu mrežu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007
A.Nikolić, I.Stevanović, “Uticaj različitih režima rada elektrostatičkog filtra na napojnu mrežu”, Zbornik radova sa 51-ve konferencije ETRAN, Herceg Novi, Crna Gora, Jun 2007, http://etran.etf.rs/
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Ilija Stevanović
123

VESTI

DOGAĐAJI