Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
parcijalna pražnjenja

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234
5/22/2013 2:22:09 PM
Laboratorijski model za dijagnostiku parcijalnih pražnjenja merenjem akustičkih emisija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

abortion pill cost Philippines

abortion pill online" target="_blank">http://blog.linkhusen.dk/page/Free-Abortion-Pill-Philippines">online philippines

acheter nifedipine 10mg

nifedipine er igliving.com" target="_blank">http://www.igliving.com/blogengine/BlogEngine/page/Acheter-Nifedipine-10.aspx">igliving.com acheter nifedipine 30mg

abortion pill

buy abortion pill 4barcollective.com" target="_blank">http://4barcollective.com/about">4barcollective.com
Salom Iva, Čelebić Vladimir, Gajica Jovanka, Kartalović Nenad, Mijić Miomir, Sekulić Vladislav, Radulović Milan, “Laboratorijski model za dijagnostiku parcijalnih pražnjenja merenjem akustičkih emisija”, 20. TELEKOMUNIKACIONI FORUM TELFOR 2012 Beograd, 20, 21. i 22. novembar 2012. Godine
Saradnici Instituta:  Nenad Kartalović
5/20/2013 10:17:58 AM
Ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja kod mernih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

mixing ibuprofen and weed

mixing ibuprofen" target="_blank">http://www.tfswhisperer.com/template/page/mixing-zoloft-and-weed.aspx">ibuprofen and weed
Savo Marinković, Dragan Teslić, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović, Miloš Sušić, „Ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja kod mernih transformatora“, Zbornik radova za međunarodnu konferencija CG KO CIGRE, Budva, 12-16. oktobar 2009. godine. (CD)
Saradnici Instituta:  Miloš Sušić, Dragan Teslić, Savo Marinković, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović
5/20/2013 10:17:09 AM
Dijagnostika stanja izolacije blok transformatora VN ispitivanjima sa merenjem parcijalnih pražnjenja posle popravke na terenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
Ronald Plath, Radovan Radosavljević, Aleksandar Bojković, Miomir Nikodijević, Branko Pejović, Dragomir Gucić, Petar Nikolić, Dijagnostika stanja izolacije blok transformatora VN ispitivanjima sa merenjem parcijalnih pražnjenja posle popravke na terenu, 29. Savetovanja CIGRE Srbija, jun 2009., 8 strana
Saradnici Instituta:  Branko Pejović
5/20/2013 10:15:50 AM
Visokonaponska ispitivanja sa merenjem parcijalnih pražnjenja za utvrđivanje stanja izolacije posle popravke blok-transformatora na terenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

generic viagra cost

cheap generic viagra mablogs.azurewebsites.net" target="_blank">http://mablogs.azurewebsites.net/rxcoupon/page/How-Much-Will-Generic-Viagra-Cost">mablogs.azurewebsites.net
Radovan Radosavljević, Petar Nikolić, Aleksandar Bojković, Branko Pejović, Visokonaponska ispitivanja sa merenjem parcijalnih pražnjenja za utvrđivanje stanja izolacije posle popravke blok-transformatora na terenu, Elektroprivreda, br. 1, januar-mart 2010, strane od 5 do 14.
Saradnici Instituta:  Branko Pejović
5/20/2013 9:41:39 AM
Numerička Analiza naelektrisanja parcijalnih pražnjenja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

micardis

micardis dawidrichert.com" target="_blank">http://dawidrichert.com?pagexou=micardis-cena">dawidrichert.com
Nenad Kartalović, Srđan Milosavljević, Ivanka Jevtić-Miljaković, “Numerička Analiza naelektrisanja parcijalnih pražnjenja“, Zbornik radova 54. Konferencije za ETRAN, Donji Milanovac, jun 2010.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Nenad Kartalović
5/20/2013 9:40:56 AM
Analiza osnovnih parametara parcijalnih pražnjenja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008

sertraline tablets 50mg

50mg sertraline online" target="_blank">http://www.rexjaeschke.com/personalblog/PersonalBlog/page/Sertraline-50Mg.aspx">online

seroquel

seroquel vasefuglsang.dk" target="_blank">http://vasefuglsang.dk?pagenbp=quetiapin-kb-ossn">vasefuglsang.dk
Nenad Kartalović, Srđan Milosavljević, Gavrilović S. Branislav, Ana Milošević, Analiza osnovnih parametara parcijalnih pražnjenja, Zbornik radova 52. Konferencije za ETRAN, Palić, 8-12 juna 2008.godine, (CD)
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Ana Milošević, Nenad Kartalović
1234

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM