Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
parcijalna pražnjenja

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234
5/22/2013 2:22:09 PM
Laboratorijski model za dijagnostiku parcijalnih pražnjenja merenjem akustičkih emisija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
Salom Iva, Čelebić Vladimir, Gajica Jovanka, Kartalović Nenad, Mijić Miomir, Sekulić Vladislav, Radulović Milan, “Laboratorijski model za dijagnostiku parcijalnih pražnjenja merenjem akustičkih emisija”, 20. TELEKOMUNIKACIONI FORUM TELFOR 2012 Beograd, 20, 21. i 22. novembar 2012. Godine
Saradnici Instituta:  Nenad Kartalović
5/20/2013 10:17:58 AM
Ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja kod mernih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
Savo Marinković, Dragan Teslić, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović, Miloš Sušić, „Ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja kod mernih transformatora“, Zbornik radova za međunarodnu konferencija CG KO CIGRE, Budva, 12-16. oktobar 2009. godine. (CD)
Saradnici Instituta:  Miloš Sušić, Dragan Teslić, Savo Marinković, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović
5/20/2013 10:17:09 AM
Dijagnostika stanja izolacije blok transformatora VN ispitivanjima sa merenjem parcijalnih pražnjenja posle popravke na terenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
Ronald Plath, Radovan Radosavljević, Aleksandar Bojković, Miomir Nikodijević, Branko Pejović, Dragomir Gucić, Petar Nikolić, Dijagnostika stanja izolacije blok transformatora VN ispitivanjima sa merenjem parcijalnih pražnjenja posle popravke na terenu, 29. Savetovanja CIGRE Srbija, jun 2009., 8 strana
Saradnici Instituta:  Branko Pejović
5/20/2013 10:15:50 AM
Visokonaponska ispitivanja sa merenjem parcijalnih pražnjenja za utvrđivanje stanja izolacije posle popravke blok-transformatora na terenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
Radovan Radosavljević, Petar Nikolić, Aleksandar Bojković, Branko Pejović, Visokonaponska ispitivanja sa merenjem parcijalnih pražnjenja za utvrđivanje stanja izolacije posle popravke blok-transformatora na terenu, Elektroprivreda, br. 1, januar-mart 2010, strane od 5 do 14.
Saradnici Instituta:  Branko Pejović
5/20/2013 9:41:39 AM
Numerička Analiza naelektrisanja parcijalnih pražnjenja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
Nenad Kartalović, Srđan Milosavljević, Ivanka Jevtić-Miljaković, “Numerička Analiza naelektrisanja parcijalnih pražnjenja“, Zbornik radova 54. Konferencije za ETRAN, Donji Milanovac, jun 2010.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Nenad Kartalović
5/20/2013 9:40:56 AM
Analiza osnovnih parametara parcijalnih pražnjenja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008
Nenad Kartalović, Srđan Milosavljević, Gavrilović S. Branislav, Ana Milošević, Analiza osnovnih parametara parcijalnih pražnjenja, Zbornik radova 52. Konferencije za ETRAN, Palić, 8-12 juna 2008.godine, (CD)
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Ana Milošević, Nenad Kartalović
1234

VESTI

DOGAĐAJI