Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Baze podataka i informacioni sistemi

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/27/2013 4:11:26 PM
Razvoj metodologije i baze podataka za prognoziranje potreba za električnom snagom i energijom kod planiranja investicija u elektrodistribucijama Srbije u uslovima neizvesnosti cena električne energije i ostalih energenata
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2012
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije"
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Dr Slobodan Jovanović, dipl. ing.Mr Milan Ivanović, dipl. ing.Ana Šaranović, dipl. ing.

how much does the abortion pill cost

free abortion pill treendsolutions.co.uk" target="_blank">http://www.treendsolutions.co.uk/blog/page/Abortion-Pill-Cost-Cvs">treendsolutions.co.uk
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Milan Ivanović, Ana Šaranović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 3:17:12 PM
Analiza opravdanosti implementacije inteligentnih sistema za mjerenje utrošene električne energije
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
Ključne reči / Tagovi:Baze podataka i informacioni sistemi  
Godina:2011
Urađeno za: MH "Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Branislav Ćupić, dipl. ing. Miroslav Stanković, dipl. ing.

xarelto

xarelto loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=xarelto-kb-tasj">loekkenglas.dk
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Miroslav Stanković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 11:16:26 AM
Conception of Low Voltage Network Loss Reduction Based on Integrated Information
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

viagra cena apoteka

viagra prodej" target="_blank">http://www.trailblz.com/blog/template/page/viagra-cena-bez-receptu.aspx">prodej cena
D. Tasić, S. Minić, M. Stojanović, L. Stoimenov, M. Marković, M. Stanković, P. Kovačević, N. Šušica, and I. Belić, "Conception of Low Voltage Network Loss Reduction Based on Integrated Information", Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 24, No. 1, April 2011, pp. 59-71, ISSN 0353-3670
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Maja Marković, Petar Kovačević, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:37:54 AM
Savremeni aspekti sistematizacije podloga za analizu i planiranje distributivnih mreža u Srbiji
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

sertraline and alcohol reddit

sertraline and" target="_blank">http://www.peider.dk/page/sertraline-weight-gain.aspx">and alcohol
A. Šaranović, S. Minić, I. Belić, M. Ivanović, M. Marković, I. Stanisavljević, N. Obradović, N. Šušnica, "Savremeni aspekti sistematizacije podloga za analizu i planiranje distributivnih mreža u Srbiji", VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore CIRED Srbija 2010, R 6-03, Vrnjačka Banja, 26. septembar - 1. oktobar, 2010.
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Milan Ivanović, Ana Šaranović, Maja Marković, Ivan Stanisavljević, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:03:49 AM
Mogućnosti u primeni elemenata geografskog informacionog sistema u elektrodistributivnim preduzećima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

where can i buy naltrexone

naltrexone buy online" target="_blank">http://www.adamzastawski.com/coupons/page/buy-low-dose-naltrexone.aspx">online canada

pregabaline 50mg

pregabaline ldm hutoncallsme.azurewebsites.net" target="_blank">http://hutoncallsme.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Pregabaline-Ldm">hutoncallsme.azurewebsites.net
Saša S. Minić, Dragan S. Tasić, Maja R. Marković, Danka B. Kecman, Miroslav P. Stanković, Nikola K. Šušnica, Branislav Đ. Ćupić, "Mogućnosti u primeni elemenata geografskog informacionog sistema u elektrodistributivnim preduzećima", Elektroprivreda, vol. 63, br. 3, 2010, str. 242-252.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Danka Kecman, Maja Marković, Miroslav Stanković, Nikola Šušnica
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:46:11 AM
Napredni sistem upravljanja potrošnjom i brojilima električne energije - strategija implementacije i primer praktične realizacije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

am i pregnant or sick quiz

am i" target="_blank">http://www.campsitedirectory.co.uk/blog/coupons/blog/coupons/page/Am-I-Bloated-Or-Pregnant-Quiz">i pregnant quiz
Kovačević Dragan, Rakić Aleksandar, Muratović Dalibor, Minić Saša, "Napredni sistem upravljanja potrošnjom i brojilima električne energije - strategija implementacije i primer praktične realizacije", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 165-178, 2010.
Saradnici Instituta:  Dragan Kovačević, Saša Minić
123

VESTI