Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Ispitivanja izolacionog ulja i izolacionog papira

Laboratorija za ispitivanje izolacionog ulja i papira   u okviru   Centra za elektromerenja  počev od kasnih šezdesetih godina prošlog veka kontinualno vrši ispitivanja ulja za veliki broj korisnika i radi na unapređenju i uvođenju novih ispitnih metoda, što je tekovina i deo tradicije laboratroije i instituta u celini. Ispitivanje izolacionog ulja i izolacionog papira vrši se u okviru akreditovane  Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje .

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12345
10/20/2015 12:08:07 PM
MOBILE UNIT FOR DECONTAMINATION OF PCB CONTAMINATED EQUIPMENT
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE", PRIVRENO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA"
Godina:2015
Decontamination of PCB contaminated equipment is performed on-site using Institute Nikola Tesla patented technology („Process for simulatenous removal of polychlorinated byphenyls, anticorrosive desulphurization and regeneration of mineral insulating oils“).
10/20/2015 12:04:36 PM
MOBILNO POSTROJENJE ZA DEKONTAMINACIJU OPREME KONTAMINIRANE PCB-om
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE", PRIVRENO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA"
Godina:2015

symbicort asthma

symbicort otc blog.twinssolutions.dk" target="_blank">http://blog.twinssolutions.dk/coupons/page/symbicort-asthma-related-death">blog.twinssolutions.dk
Dekontaminacija električne opreme i uklanjanje PCB-a se izvodi na lokaciji kontaminirane opreme mobilnim postrojenjem koristeći patentom zaštićenu tehnologiju Instituta Nikola Tesla („Proces za simultano uklanjanje polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja).
6/4/2013 8:53:59 AM
Specifičnosti rada i dijagnostika transformatora sa regulatorom napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008

fluoxetine

fluoxetine hillbrookfarm.com" target="_blank">http://hillbrookfarm.com?pagerhp=fluoxetine-cena">hillbrookfarm.com

creon

creon kriztofer.se" target="_blank">http://kriztofer.se?pagejaq=creon-receptfritt">kriztofer.se
S.Teslić, Đ.Jovanović, B.Bošković, V.Radin, J.Lukić, Specifičnosti rada i dijagnostika transformatora sa regulatorom napona, STK 3 R3.9, JUKO CIRED, V.Banja, 30.09 – 03.10.2008.
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić, Slađana Teslić, Branka Đurić, Đorđe Jovanović, Vesna Radin
6/4/2013 8:52:21 AM
Mineralna transformatorska ulja kontaminirana piralenom (PCB) – od identifikacije do rešavanja problema
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

bentelan

bentelan fiale 4 mg http://rt66casino.com/blog/page/bentelan-fiale" rel="nofollow">rt66casino.com
S. Teslić, B. Bošković, V. Radin, J. Janković, J.Lukić, S.Milosavljević, Mineralna transformatorska ulja kontaminirana piralenom (PCB) – od identifikacije do rešavanja problema, VII Savetovanje o distributivnim mrežama, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2010.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Jelena Lukić, Slađana Teslić, Branka Đurić, Jelena Janković, Vesna Radin
6/4/2013 8:51:35 AM
Eksploatacija Blok Transformatora sa Povećanom Koncentracijom Gasova Rastvoljivih u Ulju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone 3mg" target="_blank">http://www.techinsurgent.com/coupons/page/naltrexone-buy-online.aspx">3mg

viagra prodej plzen

viagra" target="_blank">http://blog.meyerproducts.com/page/viagra-pro-mlade.aspx">viagra
S.Jevtić, G.Klasnić, Lj.Mihajlović, J.Lukić, Z.Božović, Eksploatacija Blok Transformatora sa Povećanom Koncentracijom Gasova Rastvoljivih u Ulju, P A2 10, 30.savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 29.05.-03.06.2011.
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić
5/22/2013 2:20:43 PM
Dissolution and Deposition Tendency of Insulating Mineral Oils Related to Dielectric Properties of Liquid and Solid Insulation
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
R.Maina, V.Tumiatti, M.C.Bruzzoniti, R.M.De Carlo, J.Lukić, D.Naumović-Vuković, Copper Dissolution and Deposition Tendency of Insulating Mineral Oils Related to Dielectric Properties of Liquid and Solid Insulation, 16th International
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić, Dragana Naumović-Vuković
12345

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM