Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Ispitivanje generatora

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

5/20/2013 10:12:09 AM
Baza podataka za dijagnostiku stanja izolacionih sistema generatora u hidro i termo elektranama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

abilify

abilify loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=abilify-kb-england-rsnt">loekkenglas.dk

arava

arava redirect" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=leflunomid-cena">redirect
The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
N. Miladinović, V. Polužanski, V. Ćuk, A. Bojković, D. Kovačević, S. Milosavljević „Baza podataka za dijagnostiku stanja izolacionih sistema generatora u hidro i termo elektranama", 29. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor 2009. godine
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović
5/20/2013 9:22:41 AM
Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja sinhronih generatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

sertraline without prescription

buy sertraline uk" target="_blank">http://blog.simplecode.eu/coupons/page/where-to-buy-sertraline.aspx">uk

diclofenac

diclofenac dreampix.fr" target="_blank">https://www.dreampix.fr?pagehdn=diclofenac-en-ligne">dreampix.fr

ciproxin torrino

ciproxin 1000 rm cogimator.net" target="_blank">http://cogimator.net/coupons/page/ciproxin-posologia.aspx">cogimator.net
Miloš Sušić, Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Srđan Milosavljević, Nikola Miladinović „Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja sinhronih generatora", 2. Savetovanje CG KO CIGRE, Pržno 2011. godine
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Miloš Sušić, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović
5/17/2013 12:50:17 PM
Uticaj ovlaženog rashladnog fluida na izolacioni sistem namotaja rotora turbogeneratora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

viagra.com coupon

viagra coupon" target="_blank">http://sunilrav.com/template/page/coupons-for-drugs.aspx">coupon

mixing zoloft and weed

mixing xanax and weed seankearney.com" target="_blank">http://seankearney.com/coupons/page/mixing-zoloft-and-weed.aspx">seankearney.com
Ljubiša Nikolić, Nikola Ilić, Ilija Zec, R. Aleksić, “Uticaj ovlaženog rashladnog fluida na izolacioni sistem namotaja rotora turbogeneratora“ – CIGRE Srbija 2011
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Nikola Ilić
5/17/2013 12:45:53 PM
Parazitne struje u paket limu i po spoljnim površinama namotaja generatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

augmentin

augmentin click" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=augmentin-predaj-v-lekarni">click

generico cialis 5 mg

cialis" target="_blank">http://pietschsoft.com/seo/page/cialis-generico-forum">cialis generico
Lj. Nikolić, N.Kartalović, I. Zec, Parazitne struje u paket limu i po spoljnim površinama namotaja generatora, Zbornik CIGRE 29, Zlatibor, 31.05.- 06.06.2009
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Nenad Kartalović
5/17/2013 12:44:23 PM
Effect of Insulation Construction Bending on Stator Winding Failure
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007
L.Vereb,P.Osmokrovic,M.Vujisic, Z.Lazarevic,N.Kartalovic: Effect of Insulation Construction Bending on Stator Winding Failure, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, October 2007, Volume 14, Number 5, pp 1302-1307 ISSN 1070-9878 IF za 2007 0.792 U kategoriji Engineering, Electrical & Electronic 111/227
Saradnici Instituta:  Nenad Kartalović

VESTI

 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM