Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Konsalting usluge Centra za eletroenergetske sisteme

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/26/2013 3:41:25 PM
Izveštaj o stepenu realizacije Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine i podloga za izradu nove Strategije u oblasti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, čiste energije i obnovljivih izvora energije i zaštiti životne sredine u energetici uključujući i klimatske promene i Klimatsko energetski paket EU (Partija 2)
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2012
Urađeno za: Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine Vlade Republike Srbije
Rukovodilac: Prof. dr Aleksandar Jovović, dipl. ing.
Saradnici: Saša Minić, dipl. ing.Prof. dr Dragoslava Stojiljkovićmr Mirjana Stamenić, dipl. ing.Nikola Tanasić, dipl. ing.Tomislav Simonović, dipl. ing.Dr Miloje Kostić, dipl. ing.Sandra Lučić, dipl. prav.Radmila Vukadinović, dipl. ecc.

affordable abortion clinics in dallas tx

affordable abortion clinics in dallas tx musemc.com" target="_blank">http://www.musemc.com?pageusx=affordable-abortion-clinics-in-dallas-tx">musemc.com
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Saša Minić
Prikačeni dokument:
Izveštaj.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/12/2013 9:53:35 AM
Teorija i proračun elektromagnetnih sistema za indukciono grejanje
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

purchase abortion pill online

abortion pill online usa" target="_blank">http://blog.lakerestoration.com/page/buy-abortion-pill-online-usa">usa
Miloje M. Kostić, "Teorija i proračun elektromagnetnih sistema za indukciono grejanje", Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, 2012, ISBN 978-86-83349-12-8
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 12:18:37 PM
Studija povezivanja EES-a Bugarske (NEK), Rumunije (RENEL) sa povezanim EES-ima Grčke (PPC), elektroenergetskim sistemima pod koordinacijom EKC i Albanije (KESH) u paralelni i sinhroni rad prema standardima UCPTE-a, deo IV: dinamička stabilnost za 1995. g.
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:1995
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd
Rukovodilac: Prof. dr Dragan Popović, dipl. ing.
Saradnici: Snežana Mijailović, dipl. ing.

citalopram side effects 20mg

citalopram side effects 20mg website" target="_blank">http://www.gwynn-jones.com.au/blog/coupons/page/citalopram-side-effects-20mg.aspx">website

am i pregnant or fat quiz

am i pregnant or fat quiz campsitedirectory.co.uk" target="_blank">http://www.campsitedirectory.co.uk/blog/coupons/blog/coupons/page/Am-I-Bloated-Or-Pregnant-Quiz">campsitedirectory.co.uk
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 12:16:49 PM
Tehnički aspekti i energetski aspekti paralelnog sinhronog rada Rumunskog EES-a (RENEL) sa zapadnoevropskom elektroenergetskom interkonekcijom UCPTE
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:1995
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd
Rukovodilac: Prof. dr Dragan Popović, dipl. ing.
Saradnici: Snežana Mijailović, dipl. ing.

buy abortion pill online

buy abortion pill" target="_blank">http://dearteaga.es?pagexyk=buy-abortion-pill-online">pill online

asthma rescue inhaler brands

rescue inhaler not working blog.griblivet.dk" target="_blank">http://blog.griblivet.dk/page/asthma-rescue-inhaler-names">blog.griblivet.dk
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
Prikačeni dokument:
RENEL.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
5/18/2011 11:48:51 AM
Principi tarifnog sistema EPS-a
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:1998
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Srđo Mrđa, dipl. ing, Zoran Janjić, dipl. ing, Prof. Dr Nikola Rajaković, dipl. ing.

abortion clinics in madison county il

abortion clinics in madison county il raunihigson.co.uk" target="_blank">https://www.raunihigson.co.uk?pagepxk=abortion-clinics-in-madison-county-il">raunihigson.co.uk
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Srđo Mrđa
Prikačeni dokument:
Principi tarifnog sistema EPS-a.pdf  

VESTI