Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Projektovanje električnih zaštita

Unutar Centra za elektromerenja postoji organizovana grupa koje se bavi projektovanjem električne zaštite. Zadatak grupe je proračun relejne zaštite u elektroenergetskim objektima. Na osnovu parametara mreže formiraju se modeli i rade proračuni kako softverskim paketom tako i analitički proračuni i pišu elaborati sa potrebnim zaključcima i preporukama na osnovu kojih se pristupa podešavanju novih releja, zameni ili kompletnoj rekonstrukciji relejne zaštite u objektu.

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

VESTI