Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Razvoj softvera

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 2:57:13 PM
Računarski program za brzu ocenu rada primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić, "Računarski program za brzu ocenu rada primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2012, ENS-2-2, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 21. mart - 23. mart 2012, pp. 121-126, ISBN 978-99938-624-8-2.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 12:33:04 PM
Računarski program za brzu ocenu rada i efekata primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

lexapro side effects after stopping

lexapro" target="_blank">http://www.sottje.net/page/lexapro-side-effects-after-stopping.aspx">lexapro side effects
M. Ivanović, D. Popović, S. Minić, "Računarski program za brzu ocenu rada i efekata primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih interkonekcija", Tehnika - elektrotehnika, Vol. 61, 2012-2, ISSN 0040-2176, str. 249-258.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 11:54:21 AM
Unapređeni računarski program za upravljanje naponima generatora u realnom vremenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

nifedipine princeps

acheter" target="_blank">http://blog.jeannettespecglass.com/template/page/acheter-nifedipine-30mg.aspx">acheter nifedipine

minoxidil

minoxidil read" target="_blank">http://sebtiz13.fr?pageuoi=minoxidil-prix">read

over the counter albuterol walgreens

albuterol otc equivalent" target="_blank">http://knagis.miga.lv/blog/coupons/page/over-the-counter-albuterol-walgreens.aspx">equivalent
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić, "Unapređeni računarski program za upravljanje naponima generatora u realnom vremenu", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2011, D 3, Jahorina, 16 - 18. mart 2011, ISBN 978-99938-624-6-8
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:52:43 AM
Softverski alat za proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim sistemima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

lekarna koupit cialis

cialis" target="_blank">http://ecblog.azurewebsites.net/seo/seo/page/Cialis-Cena">cialis
Ivanović Milan, "Softverski alat za proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim sistemima", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 65-74, 2010.
Saradnici Instituta:  Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/13/2011 9:01:05 AM
Analytical Tools for the Transfer Capability Evaluation of Balkan Interconnection
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2000

tetracyclin 50 mg

tetracyclin" target="_blank">http://antibiotikahvader.website/tetracyclin-antibiotika.htm">tetracyclin actavis
D. Popović, Đ. Dobrijević, N. Mijušković, D. Vlaisavljević, S. Mijailović, "Analytical Tools for the Transfer Capability Evaluation of Balkan Interconnection", CIGRE 2000, Paris, paper 39-206
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/13/2011 8:27:35 AM
Novi algoritam za pronalaženje optimalnog uklopnog stanja u distributivnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2002

dulcolax

dulcolax ttvmerwestad.nl" target="_blank">http://ttvmerwestad.nl?pagesjs=bisacodyl-nederland">ttvmerwestad.nl

minoxidil

minoxidil inovina.com" target="_blank">http://inovina.com?pagenxy=minoxidil-prijs">inovina.com
S. Minić, G. Radović, A. Šaranović, N. Obradović, B. Ćupić, "Novi algoritam za pronalaženje optimalnog uklopnog stanja u distributivnim mrežama", XLVI Konferencija ETRAN, Banja Vrućica - Teslić, 2002.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Gordana Radović, Nada Vrcelj
1234

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM