Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Selektivnost i koordinacija zaštita

Grupa koje se bavi analizom selektivnosti i koordinacijom relejne zaštite nalazi se u okviru Centra za elektromerenja . Zadatak ove grupe je da ispita pravilnost koordinacije relejne zaštite u elektroenergetskim postrojenjima. Na osnovu podešenih parametara, pristupa se detaljnoj analizi postojećeg stanja električne zaštite. Prema potrebi radi se izrada studije selektivnosti i koordinisanosti relejne zaštite sa potrebnim zaključcima i preporukama na osnovu kojih se pristupa prepodešavanju, zameni ili kompletnoj rekonstrukciji relejne zaštite u objektu. Institut u ovoj oblasti ima veliko iskustvo jer je izradio veliki broj studija u poslednjih par godina.

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

VESTI