Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
gasnohromatografska analiza

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

3/30/2012 11:53:58 AM
IZOLACIONA ULJA BILJNOG POREKLA I KOMPARATIVNA ANALIZA SA MINERALNIM ULJIMA
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

melatonin and pregnancy in the human

melatonin and" target="_blank">http://dev.wizie.com/blog/Blog/page/Melatonin-And-Pregnancy-Category.aspx">and pregnancy

zofran and pregnancy

zofran and pregnancy birth defects" target="_blank">http://www.liquidity.com/Blog/page/zofran-pregnancy-category.aspx">defects
IZOLACIONA ULJA BILJNOG POREKLA I KOMPARATIVNA ANALIZA SA MINERALNIM ULJIMA V.Mandić1), D.Nikolić1), J.Lukić1) 1)Elektrotehnički institut Nikola Tesla Koste Glavninića 8A, 11000 Beograd, Srbija 30th CIGRE Serbia Session,Zlatibor, May 29th – June 3rd, 2011. U radu su prikazane fizičke, hemijske i električne karakteristike biljnih ulja, uz komparativnu analizu u odnosu na karakteristike mineralnih ulja. Razlike između karakteristika su analizirane kroz uticaj hemijske strukture biljnih i mineralnih izolacionih ulja. U radu su prikazani rezultati komparativnih gasnohromatografskih ispitivanja različitih mineralnih i biljnih ulja nakon laboratorijskih testova na 120OC, u prisustvu papira, presborda i bakra. http://www.cigresrbija.org/
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić, Valentina Vasović, Draginja Mihajlović
11/25/2011 3:56:49 PM
SPECIFIČNOSTI RADA I DIJAGNOSTIKA TRANSFORMATORA SA REGULATOROM NAPONA
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008

benadryl and pregnancy third trimester

benadryl and pregnancy first trimester tourette-zentrum.de" target="_blank">http://tourette-zentrum.de/rxcoupon/page/Benadryl-Pregnancy-Rating">tourette-zentrum.de
SPECIFIČNOSTI RADA I DIJAGNOSTIKA TRANSFORMATORA SA REGULATOROM NAPONA S. Teslić, Elektrotehnički instutut „Nikola Tesla“, Srbija Đ.Jovanović, B. Bošković , V. Radin, J. Lukić VI SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE, Vrnjačka Banja, Srbija, Septembar30- Oktobar 3, 2008. U radu je istaknut značaj gasnohromatografske analize ulja samog regulatora napona, što omogućava uvid u pogonsko stanje RN, pravovremeno otkrivanje nepravilnosti rada i određivanje adekvatnog vremena za izvođenje revizije. Dati su principi dijagnostike sa opisom fenomena koji se odigravaju u ulju tokom rada regulatora napona. http://www.ciredserbia.org.rs/
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić, Slađana Teslić, Branka Đurić, Đorđe Jovanović, Vesna Radin

VESTI