Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
indukcioni motor

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 11:52:24 AM
Equivalent Circuit and Induction Motor Parameters for High Harmonics
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

lopressor

lopressor loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=metoprolol-kb-england-gucg">loekkenglas.dk

voltaren

voltaren" target="_blank">http://3xi.dk?pageewr=voltaren-pris">voltaren
Miloje Kostic, "Equivalent Circuit and Induction Motor Parameters for High Harmonics", 16th International Symposium on Power Electronics - Ee 2011, Novi Sad, Serbia, Papers T6-2.3, October 26-28, 2011, Book of abstracts, pp. 50, ISBN 978-86-7892-356-2
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 11:30:46 AM
Motor Voltage High Harmonics Influence to Efficient Energy Usage
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

buy abortion pill

abortion pill online" target="_blank">http://www.1world2go.com/page/Medical-Abortion">online usa

buy amoxicillin without insurance

amoxicillin cost https://www.gctfcu.net/blog/coupons/blog/coupons/Buy-Amoxicillin-From-Canada" rel="nofollow">without insurance

seroquel compendium

seroquel" target="_blank">http://www.aestheticmedicine.ca/page/seroquel-monographie.aspx">seroquel
Miloje M. Kostic, Branka B. Kostic, "Motor Voltage High Harmonics Influence to Efficient Energy Usage", Invited paper, Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Systems (Part of the 15th WSEAS CSCC Multiconference, Corfu Island, Greece, July 14-16, 2011), pp. 276-281, ISSN 1792-4235
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:26:53 AM
New Method for Estimation of Stray-Load Loss in Induction Motors
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

buy citalopram

buy citalopram http://www.informaticando.net/coupons/page/citalopram-20mg.aspx" rel="nofollow">redirect
Miloje Kostić, "New Method for Estimation of Stray-Load Loss in Induction Motors", "International Review of Electrical Engineering (IREE)", Vol. 5, No. 2, March - April 2010, Part A, pp. 447-453.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:23:56 AM
Negative Consequence of Motor Voltage Asymmetry and Its Influence to the Unefficient Energy Usage
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

zoloft pregnancy category

zoloft and pregnancy test francescodiaz.azurewebsites.net" target="_blank">http://francescodiaz.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Zoloft-Pregnancy-Test">francescodiaz.azurewebsites.net
M. Kostić, A. Nikolić, "Negative Consequence of Motor Voltage Asymmetry and Its Influence to the Unefficient Energy Usage", WSEAS Transaction on Circuits and Systems, Issue 8, Volume 9, August 2010, pp. 547-556.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:21:45 AM
An Unified External Network Equivalent in Steady-State Security Assessment
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

where can i get an abortion pill in texas

where can i get" target="_blank">http://msahin.net/template/page/where-can-i-get-an-abortion-pill-in-texas.aspx">get an abortion pill
Đorđe M. Dobrijević and Dragan P. Popović, "An Unified External Network Equivalent in Steady-State Security Assessment", Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 23, No. 2, August 2010, pp. 179-189
Saradnici Instituta:  Dragan Popović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 10:15:42 AM
Motor Voltage Asymmetry Influence to the Efficient Energy Usage
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

benzac

benzac redirect" target="_blank">http://annhil.nl?pagegqb=benzac-prijs">redirect
M." target="_blank">http://couponrxsms.com">couponrxsms.com
M. Kostić, A. Nikolić,"Motor Voltage Asymmetry Influence to the Efficient Energy Usage", Invited paper for 14th WSEAS International Conference on Systems (Part of the 14th WSEAS CSCC Multiconference), Volume II, pp. 526-531, Corfu Island, Greece, July 2010.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Miloje Kostić
12

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM