Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
kompenzacija reaktivne energije

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:53:30 PM
Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije
Kategorija:Patenti  
Godina:2013

flomax

flomax" target="_blank">https://www.onderdewatertoren.nl?pageyqy=tamsulosine-kopen">flomax

kamagra

kamagra" target="_blank">http://labradoodle.nu?pagegxx=kamagra-sverige">kamagra

Buy Abortion Pill

The paper has lots of buy abortion pill. Study this faithfully.
Instantly look article regarding purchase" target="_blank">http://abortioncoupon.com/abortion-pill">purchase abortion pill FYI.
The following paper holds bunch of medical abortion cost. Also here goes different article
M. Kostić, "Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije", Prijava patenta P- 2010/0539, "Glasnik intelektualne svojine", broj 4-2013. godine, Isprava o patentu broj 52733, Datum upisa patenta u Registar: 13.05.2013.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:50:58 PM
Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona
Kategorija:Patenti  
Godina:2013

otc asthma inhaler canada

over the" target="_blank">http://www.peider.dk/page/over-the-counter-asthma-inhalers-uk.aspx">the counter asthma inhalers
M. Kostić, "Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona", Prijava patenta P-2009/0380, "Glasnik intelektualne svojine", broj 2-2013. godine, Isprava o patentu broj 52496, Datum upisa patenta u Registar: 10.12.2012
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:38:27 AM
Izbor i dimenzionisanje kompenzacije reaktivne energije potrošača sa motorima srednjeg napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

abortion pill cost

abortion" target="_blank">http://jensen.azurewebsites.net/rxcoupon/page/How-Much-Does-Abortion-Pill-Cost">abortion pill cost

pregabaline ldm

pregabalin 150 oscarsotorrio.com" target="_blank">http://oscarsotorrio.com/page/pregabalin-300-mg.aspx">oscarsotorrio.com
M.M. Kostić, N.Georgijević, "Izbor i dimenzionisanje kompenzacije reaktivne energije potrošača sa motorima srednjeg napona", "ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija", Broj 1-2, 2012, str.133-139, ISSN 0354-8651
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Nikola Georgijević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:21:41 PM
Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži Rudarskog basena "Kolubara", I faza - Površinski kop Tamnava (Sveska 2)
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Georgijević, dipl. ing

vibramycin

vibramycin redirect" target="_blank">https://www.onderdewatertoren.nl?pageyqy=doxycycline-kopen">redirect
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Nikola Georgijević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:52:14 AM
Primena metode generalisanog redukovanog gradijenta (GRG) na problem optimalnog izbora lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u distributivnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

vesicare

http://annhil.nl?pagegqb=solifenacine-prijs" rel="nofollow">vesicare
Vrcelj Nada, Popović Dragan P., Minić Saša, "Primena metode generalisanog redukovanog gradijenta (GRG) na problem optimalnog izbora lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u distributivnim mrežama", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 49-64, 2010.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:35:08 AM
Kompenzacija reaktivne energije potrošača sa visokom distorzijom struje i napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

cheap abortion clinics in miami

cheap abortion clinics in houston tx open" target="_blank">http://francescodiaz.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Cheap-Abortion-Pill">open

domperidone sandoz

domperidone notice patemery.azurewebsites.net" target="_blank">http://patemery.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Domperidone-Sandoz">patemery.azurewebsites.net
Miloje Kostić, Branka Kostić, "Kompenzacija reaktivne energije potrošača sa visokom distorzijom struje i napona", VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore CIRED Srbija 2010, R 2-6, Vrnjačka Banja, 26. septembar - 1. oktobar, 2010.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Branka Kostić

VESTI