Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
merna nesigurnost

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

5/7/2013 11:09:17 AM
Merenje gubitaka snage kratkog spoja transformatora u postrojenju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

viagra wiki

viagra prodej ostrava http://www.fem-choice.com/femchoice/abortionpill/page/viagra-prodej.aspx" rel="nofollow">read
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, LJ. Nikolić, „Merenje gubitaka snage kratkog spoja transformatora u postrojenju“, 29 Savetovanje CIGRE SRBIJA, Zlatibor, 3. maj-06. jun, 2009.
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
5/7/2013 10:41:55 AM
Merna nesigurnost etaloniranja strujnih mernih transformatora u Laboratoriji Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, R. Dereta, Merna nesigurnost etaloniranja strujnih mernih transformatora u Laboratoriji Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“, Kongres Metrologa, septembar 2007.
Saradnici Instituta:  Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
Organizaciona jedinica:INT  
6/13/2011 2:11:24 PM
Procena merne nesigurnosti pri merenju otpornosti indirektnom metodom
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

vibramycin

vibramycin onderdewatertoren.nl" target="_blank">https://www.onderdewatertoren.nl?pageyqy=doxycycline-kopen">onderdewatertoren.nl

abortion pill online usa

abortion pill usa legal" target="_blank">http://www.anvly.com/template/page/abortion-pill-over-the-counter-in-usa.aspx">legal
Delić Jelena, Nikolić Ljubiša, "Procena merne nesigurnosti pri merenju otpornosti indirektnom metodom", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 121-141, 2010
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Jelena Lazić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
6/13/2011 2:03:30 PM
Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

abortion pill online usa

abortion pill" target="_blank">http://blog.fetish-kinks.com/page/Name-Of-Abortion-Pill-In-U">pill online usa

mixing weed and adderall

mixing viagra and weed crossbordercapital.com" target="_blank">http://www.crossbordercapital.com/blog/page/mixing-adderall-and-weed.aspx">crossbordercapital.com
Pavlović Aleksandar, Grbić Maja, "Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja" Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 105-119, 2010
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/25/2011 3:24:30 PM
MERNA NESIGURNOST PRI MERENJU ELEKTRIČNOG I MAGNETNOG POLJA INDUSTRIJSKE UČESTANOSTI
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

abortion pill online

abortion pill online pizza-and-go.es" target="_blank">http://pizza-and-go.es?pageraw=abortion-pill-online">pizza-and-go.es

cortaid

cortaid esasolutions.sk" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=hydrocortison-predaj">esasolutions.sk
U radu su opisane vrste merne nesigurnosti i detaljno je objašnjen celokupan postupak izračunavanja proširene merne nesigurnosti. Takođe su navedeni parametri za koje je uočeno da utiču na proširenu mernu nesigurnost pri merenju električnog i magnetnog polja industrijske učestanosti. Sve komponente proširene merne nesigurnosti su detaljno opisane, a u pojedinim slučajevima su data uputstva za procenu vrednosti ovih komponenata i smanjenje njihovog uticaja na prihvatljiv nivo.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/25/2011 2:16:35 PM
ETALONIRANjE MERILA ZA MERENjE GUSTINE NAIZMENIČNOG MAGNETSKOG POLjA
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

abortion pill usa legal

abortion pill online usa blog.pleasetech.com" target="_blank">http://blog.pleasetech.com/coupons/page/buy-abortion-pill-online-usa.aspx">blog.pleasetech.com
U radu je prikazano etaloniranje višekomponentnog merila, analizatora naizmeničnog magnetskog polja koje je izvršeno u Laboratoriji za etaloniranje i ispitivanje Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Opisana je metoda etaloniranja i primenjeni etalon magnetskog polja. Dati su rezultati etaloniranja merila sa pridruženom mernom nesigurnošću i obezbeđenom mernom sledivošću. Sprovedeno etaloniranje navedenog merila magnetskog polja pokazuju da su greške merenja gustine magnetskog polja u granicama grešaka merenja (± 3 % od merene vrednosti) deklarisanim od strane proizvođača.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Etaloniranje merila mag polja..pdf  

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM