Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
merna nesigurnost

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

5/7/2013 11:09:17 AM
Merenje gubitaka snage kratkog spoja transformatora u postrojenju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

viagra wiki

viagra prodej ostrava http://www.fem-choice.com/femchoice/abortionpill/page/viagra-prodej.aspx" rel="nofollow">read
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, LJ. Nikolić, „Merenje gubitaka snage kratkog spoja transformatora u postrojenju“, 29 Savetovanje CIGRE SRBIJA, Zlatibor, 3. maj-06. jun, 2009.
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
5/7/2013 10:41:55 AM
Merna nesigurnost etaloniranja strujnih mernih transformatora u Laboratoriji Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, R. Dereta, Merna nesigurnost etaloniranja strujnih mernih transformatora u Laboratoriji Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“, Kongres Metrologa, septembar 2007.
Saradnici Instituta:  Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
Organizaciona jedinica:INT  
6/13/2011 2:11:24 PM
Procena merne nesigurnosti pri merenju otpornosti indirektnom metodom
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

vibramycin

vibramycin onderdewatertoren.nl" target="_blank">https://www.onderdewatertoren.nl?pageyqy=doxycycline-kopen">onderdewatertoren.nl

abortion pill online usa

abortion pill usa legal" target="_blank">http://www.anvly.com/template/page/abortion-pill-over-the-counter-in-usa.aspx">legal
Delić Jelena, Nikolić Ljubiša, "Procena merne nesigurnosti pri merenju otpornosti indirektnom metodom", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 121-141, 2010
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Jelena Lazić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
6/13/2011 2:03:30 PM
Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

abortion pill online usa

abortion pill" target="_blank">http://blog.fetish-kinks.com/page/Name-Of-Abortion-Pill-In-U">pill online usa

mixing weed and adderall

mixing viagra and weed crossbordercapital.com" target="_blank">http://www.crossbordercapital.com/blog/page/mixing-adderall-and-weed.aspx">crossbordercapital.com
Pavlović Aleksandar, Grbić Maja, "Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja" Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 105-119, 2010
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/25/2011 3:24:30 PM
MERNA NESIGURNOST PRI MERENJU ELEKTRIČNOG I MAGNETNOG POLJA INDUSTRIJSKE UČESTANOSTI
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

abortion pill online

abortion pill online pizza-and-go.es" target="_blank">http://pizza-and-go.es?pageraw=abortion-pill-online">pizza-and-go.es

cortaid

cortaid esasolutions.sk" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=hydrocortison-predaj">esasolutions.sk
U radu su opisane vrste merne nesigurnosti i detaljno je objašnjen celokupan postupak izračunavanja proširene merne nesigurnosti. Takođe su navedeni parametri za koje je uočeno da utiču na proširenu mernu nesigurnost pri merenju električnog i magnetnog polja industrijske učestanosti. Sve komponente proširene merne nesigurnosti su detaljno opisane, a u pojedinim slučajevima su data uputstva za procenu vrednosti ovih komponenata i smanjenje njihovog uticaja na prihvatljiv nivo.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/25/2011 2:16:35 PM
ETALONIRANjE MERILA ZA MERENjE GUSTINE NAIZMENIČNOG MAGNETSKOG POLjA
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

abortion pill usa legal

abortion pill online usa blog.pleasetech.com" target="_blank">http://blog.pleasetech.com/coupons/page/buy-abortion-pill-online-usa.aspx">blog.pleasetech.com
U radu je prikazano etaloniranje višekomponentnog merila, analizatora naizmeničnog magnetskog polja koje je izvršeno u Laboratoriji za etaloniranje i ispitivanje Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Opisana je metoda etaloniranja i primenjeni etalon magnetskog polja. Dati su rezultati etaloniranja merila sa pridruženom mernom nesigurnošću i obezbeđenom mernom sledivošću. Sprovedeno etaloniranje navedenog merila magnetskog polja pokazuju da su greške merenja gustine magnetskog polja u granicama grešaka merenja (± 3 % od merene vrednosti) deklarisanim od strane proizvođača.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Etaloniranje merila mag polja..pdf  

VESTI