Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
model

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:31:51 PM
Analiza stanja zaštite na objektu TENT A i smernice za njenu rekonstrukciju u okviru studije "Analize stanja sistema zaštite na objektima TE Nikola Tesla, TE Kostolac i HE Đerdap i smernice za njihovu rekonstrukciju"
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Modelovanje EES i njegovih komponenti  model  analiza  relej  
Godina:2013
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE";
Rukovodilac: Dragan Dabić, dipl. ing.
Saradnici: Branka Kostić, dipl. ing. Nikola Sučević, dipl. ing. Savo Marinković, dipl. ing. Dušan Jačić, dipl. ing. Tomislav Rajić, dipl. ing. Miljana Zindović, dipl. ing. Mr Goran Đukić, dipl. ing. Pavle Krička, dipl. ing. Marko Gostović, dipl. ing. Danilo Buha, dipl. ing.

zoloft and weed interaction

zoloft and weed smoking open" target="_blank">http://www.mooremediaone.com/blog/seo/page/zoloft-weed-reddit">open
Saradnici Instituta:  Dragan Dabić, Branka Kostić, Savo Marinković, Danilo Buha, Dušan Jačić, Nikola Sučević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/10/2013 5:33:28 PM
Modeli sistema regulacije pobude generatora u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

where can i buy low dose naltrexone

naltrexone buy go" target="_blank">http://blog.paulinesjewelrybox.com/template/page/how-to-buy-naltrexone.aspx">go
M. Ivanović, D. P. Popović, Đ. Stojić, S. Veinović, D. Joksimović, S. Minić, "Modeli sistema regulacije pobude generatora u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija", Zbornik radova, br. 22, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, 2012, str. 69-92, ISSN 0350-8528.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Joksimović, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/10/2013 2:29:43 PM
Modeli hidropostrojenja u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

sertraline alcohol craving

sertraline and alcohol" target="_blank">http://www.bistromc.org/page/sertraline-50-mg-and-alcohol">alcohol
M. Ivanović, D. P. Popović, D. Arnautović, S. Bogdanović, D. Džepčeski, J. Dragosavac, J. Pavlović, S. Minić, "Modeli hidropostrojenja u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija", Zbornik radova, br. 22, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, 2012, str. 43-68, ISSN 0350-8528.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Dušan Arnautović, Jelena Pavlović, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović
5/22/2013 2:22:09 PM
Laboratorijski model za dijagnostiku parcijalnih pražnjenja merenjem akustičkih emisija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

abortion pill cost Philippines

abortion pill online" target="_blank">http://blog.linkhusen.dk/page/Free-Abortion-Pill-Philippines">online philippines

acheter nifedipine 10mg

nifedipine er igliving.com" target="_blank">http://www.igliving.com/blogengine/BlogEngine/page/Acheter-Nifedipine-10.aspx">igliving.com acheter nifedipine 30mg

abortion pill

buy abortion pill 4barcollective.com" target="_blank">http://4barcollective.com/about">4barcollective.com
Salom Iva, Čelebić Vladimir, Gajica Jovanka, Kartalović Nenad, Mijić Miomir, Sekulić Vladislav, Radulović Milan, “Laboratorijski model za dijagnostiku parcijalnih pražnjenja merenjem akustičkih emisija”, 20. TELEKOMUNIKACIONI FORUM TELFOR 2012 Beograd, 20, 21. i 22. novembar 2012. Godine
Saradnici Instituta:  Nenad Kartalović
5/20/2013 9:06:49 AM
An advanced model of partial discharge in electrical insulation
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

abortion pill online

abortion pill online fontanerosenmalaga.es" target="_blank">http://fontanerosenmalaga.es?pagebbr=abortion-pill-online">fontanerosenmalaga.es
N. Kartalović, Dragan Kovačević, Srdjan Milosavljević: An advanced model of partial discharge in electrical insulation, Facta Universitatis, Niš, Serbia, Elec. Energy Vol 24, No1, 2011, pp 43-57. ISSN 0353-3670
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Nenad Kartalović
5/20/2013 8:45:54 AM
Partial discharge model of large apparatus
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

voltaren

voltaren online" target="_blank">https://homieinex.com?pageipd=voltaren-brez-recepta">online
Nenad Kartalović, Ana Milošević, Srđan Milosavljević, „Partial discharge model of large apparatus“, POWER PLANTS 2010 October 26-29, 2010. Vrnjačka Banja, Serbia, CD
Saradnici Instituta:  Ana Milošević, Nenad Kartalović
12

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM