Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
monitoring i dijagnostika

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

10/8/2019 4:00:38 PM
Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme
Kategorija:Vesti  
Godina:2019
Slika
U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:30:22 PM
Idejni projekat monitoringa energetskog bilansa Bloka Energetike
Kategorija:Studije i elaborati  
Ključne reči / Tagovi:Monitoring  energetski bilans  monitoring i dijagnostika  
Godina:2013
Urađeno za: "Termoenergo inženjering" d.o.o. Beograd, NIS a.d Novi Sad
Rukovodilac: Dr Aleksandar Nikolić, dipl. ing.
Saradnici: Radoslav Antić, dipl. ing. Gordana Radović, dipl. ing. Mr Nada Vrcelj, dipl. ing. Tijana Janjić, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Saša Minić, Tijana Janjić, Gordana Radović, Nada Vrcelj, Radoslav Antić
6/4/2013 8:32:13 AM
Laser Monitoring System of Vessel Detection in the Lock of the Hydropower Plant
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

buy naltrexone canada

buy naltrexone" target="_blank">http://www.1world2go.com/page/Where-To-Buy-Low-Dose-Naltrexone">naltrexone

50mg sertraline

buy" target="_blank">http://www.mytitledirect.com/blog/template/page/buy-sertraline.aspx">buy sertraline
S. Milić, N. Karanović, Z. Kršenković: "Laser Monitoring System of Vessel Detection in the Lock of the Hydropower Plant", Powerplants 2012, Elektrane 2012, međunarodna konferencija, zbornik radova ISBN:9788678770210, Zlatibor, Srbija, Oktobar 30 – Novembar 2, 2012, Strane: 314-321.
Saradnici Instituta:  Saša Milić
5/7/2013 8:59:09 AM
Dijagnostički centar i opšti principi it u daljinskom nadzoru i dijagnostici stanja opreme u elektroenergetici
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Saša Milić, Vladimir Polužanski, Jelena Kožicić „Dijagnostički centar i opšti principi IT u daljinskom nadzoru i dijagnostici stanja opreme u elektroenergetici", Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije - Infoteh 2011 X simpozijum, zbornik radova, Vol. 10, Ref. D-17, strane 354-357, Jahorina, Republika Srpska, mart 2011, http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2011/
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Saša Milić
5/7/2013 8:12:39 AM
Integrated Menagement System for Testing, Monitoring and Diagnostic of Power Transformer Insulation
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

abortion pill online

abortion pill online blackberrylanepress.com" target="_blank">http://blackberrylanepress.com/subscriptions">blackberrylanepress.com

prednisolon

prednisolon tabletta link" target="_blank">http://jensen.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Prednisolon-Kup-100-Mg">link
D. Kovacevic, J. Lukic, D. Naumovic-Vukovic, S. Skundric, Integrated Menagement System for Testing, Monitoring and Diagnostic of Power Transformer Insulation, XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology,September 6-11, Lisbon, Portugal, 2009.
Saradnici Instituta:  Dragan Kovačević, Jelena Lukić, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM