Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
naponske prilike

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:41:42 PM
Perspektivni dugoročni razvoj električnih mreža naponskih nivoa 110 kV i 35 kV na području PD "Centar" d.o.o. Kragujevac
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Gordana Radović, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Šušnica, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Petar Kovačević, dipl. ing. Saša Minić, dipl. ing. Tijana Janjić, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Igor Belić, dipl. ing. Dragan Đorđević, dipl. ing. Aleksandar Ivanov, dipl. ing.

symbicort

symbicort ttcop.com" target="_blank">http://ttcop.com?pagecdd=symbicort-achat">ttcop.com

coupons for cialis 2016

prescription discounts cards website" target="_blank">http://mablogs.azurewebsites.net/rxcoupon/page/prescriptions-coupons">website
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Saša Minić, Tijana Janjić, Gordana Radović, Petar Kovačević, Nikola Šušnica, Sanja Ivković, Dragan Đorđević, Aleksandar Ivanov, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:23:11 PM
Analiza mogućnosti priključenja MHE "Brusnik" na elektrodistributivnu mrežu
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: Preduzeće za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora Mimar Energy d.o.o.
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Saša Minić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:19:19 PM
Analiza mogućnosti priključenja MHE "Bučevka" na elektrodistributivnu mrežu
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: Elektromonter d.o.o., Požega
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.

champix

champix" target="_blank">https://www.onderdewatertoren.nl?pageyqy=champix-kopen">champix

viagra prodej cena

viagra prodej" target="_blank">http://knagis.miga.lv/blog/coupons/page/viagra-cena-s-receptem.aspx">prodej
Saradnici Instituta:  Saša Minić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:14:49 PM
Analiza mreže ED Kruševac sa TS Kruševac 3
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA"
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo
Rukovodilac: Maja Marković, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Maja Marković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 3:06:48 PM
Analiza mogućnosti priključenja MHE Zapeće i MHE Ilomska na pojačanu distributivnu mrežu Elektrokrajine Banja Luka
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: Interenergo d.o.o., Ljubljana
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Maja Marković, dipl. ing. Jelena Perić, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing.

benadryl pregnancy dosage

benadryl" target="_blank">http://www.harshpande.net/blogengine/page/benadryl-and-pregnancy-first-trimester">benadryl and pregnancy
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Maja Marković, Sanja Ivković, Jelena Perić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 1:50:48 PM
Analiza uticaja priključenja fotonaponskih sistema na funkcionisanje mreže niskog napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

lamictal pregnancy bipolar

lamictal pregnancy" target="_blank">http://www.dogancoruh.com/template/page/lamictal-pregnancy.aspx">pregnancy
M. Marković, S. Minić, M. Ivanović, "Analiza uticaja priključenja fotonaponskih sistema na funkcionisanje mreže niskog napona", 8. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, R-2.05, Vrnjačka Banja, 2012.
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Milan Ivanović, Maja Marković

VESTI