Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
naponsko reaktivna stanja

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

6/11/2013 2:48:10 PM
Dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

viagra prodej brno

viagra prodej" target="_blank">http://blog.fetish-kinks.com/page/Viagra-Prodej-Brno">prodej
D. P. Popović, M. Ivanović, Đ. Stojić, S. Veinović, S. Minić, "Dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža", 15. simpozijum, Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, R C2 06, Donji Milanovac, 2012.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 12:39:50 PM
Statički i dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

buy naltrexone online india

buy naltrexone online cheap read" target="_blank">http://azpodcast.azurewebsites.net/seo/page/buy-naltrexone-online">read
M. Ivanović, D. P. Popović, Đ. Stojić, S. Veinović, M. Milinković, D. Arnautović, S. Minić, "Statički i dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža", Zbornik radova, br. 22, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, 2012, str. 1-20, ISSN 0350-8528.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 1:37:27 PM
Izbor najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika blok-transformatora u HE Đerdap 2 sa aspekta naponsko-reaktivnih stanja EES-a Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

buscopan compresse

buscopan" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/buscopan-reflusso.aspx">buscopan
Milan Ivanović, Dragan P. Popović, Saša Minić, "Izbor najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika blok-transformatora u HE Đerdap 2 sa aspekta naponsko-reaktivnih stanja EES-a Srbije", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 21, 2011, str. 109-128, ISSN 0350 8528
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 11:54:21 AM
Unapređeni računarski program za upravljanje naponima generatora u realnom vremenu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

nifedipine princeps

acheter" target="_blank">http://blog.jeannettespecglass.com/template/page/acheter-nifedipine-30mg.aspx">acheter nifedipine

minoxidil

minoxidil read" target="_blank">http://sebtiz13.fr?pageuoi=minoxidil-prix">read

over the counter albuterol walgreens

albuterol otc equivalent" target="_blank">http://knagis.miga.lv/blog/coupons/page/over-the-counter-albuterol-walgreens.aspx">equivalent
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić, "Unapređeni računarski program za upravljanje naponima generatora u realnom vremenu", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2011, D 3, Jahorina, 16 - 18. mart 2011, ISBN 978-99938-624-6-8
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:52:43 AM
Softverski alat za proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim sistemima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

lekarna koupit cialis

cialis" target="_blank">http://ecblog.azurewebsites.net/seo/seo/page/Cialis-Cena">cialis
Ivanović Milan, "Softverski alat za proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim sistemima", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 65-74, 2010.
Saradnici Instituta:  Milan Ivanović

VESTI