Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
regulacija pobude

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 12:37:10 PM
I faza - Sistemski parametri regulacije pobude i turbinske regulacije u elektranama EPS-a
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Dr Dušan Arnautović, dipl. ing, Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Prof. dr Dragan Popović, dipl. ing, naučni savetnik Mr Milan Ivanović, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Nikola Georgijević, dipl. ing. Slavko Veinović, dipl. ing. Đorđe Stojić, dipl. ing. Mr Slobodan Bogdanović, dipl. ing. Dane Džepčeski, dipl. ing. Jelena Pavlović, dipl. ing.

naltrexone reviews reddit

naltrexone" target="_blank">http://www.bistromc.org/page/naltrexone-reviews-reddit">naltrexone reviews
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Nikola Georgijević, Sanja Ivković, Jelena Pavlović, Dane Džepčeski, Slavko Veinović, Slobodan Bogdanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:39:54 AM
Identifikacija strukture i parametara modela sistema regulacije pobude generatora u EES Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

vitamin c abortion

buy abortion" target="_blank">http://blog.icuracao.net/template/page/abortion-stories.aspx">abortion pill
M. Ivanović, D. Popović, Đ. Stojić, S. Veinović, D. Joksimović, D. Arnautović, S. Minić, "Identifikacija strukture i parametara modela sistema regulacije pobude generatora u EES Srbije", časopis "Tehnika - Elektrotehnika", br. 4, 2013, str. 692 - 699, ISSN 0040-2176
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
1/16/2014 10:08:49 AM
STUDIJA: "I FAZA – SISTEMSKI PARAMETRI REGULACIJE POBUDE I TURBINSKE REGULACIJE U ELEKTRANAMA EPS-A" - TOM I - ISPITIVANJE SISTEMA REGULACIJE POBUDE
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije"
Rukovodilac: Dr Dušan Arnautović, dipl. ing.

buy abortion pill online

buy abortion pill online dearteaga.es" target="_blank">http://dearteaga.es?pagexyk=buy-abortion-pill-online">dearteaga.es

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take for the abortion pill take to work website" target="_blank">http://test.vobulakamperen.nl/page/How-Long-Does-It-Take-For-The-Abortion-Pill-To-Work">website
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Slobodan Josifović, Slavko Veinović, Ilija Klasnić
Prikačeni dokument:
Tom I 1-17.pdf  
6/11/2013 2:48:10 PM
Dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

viagra prodej brno

viagra prodej" target="_blank">http://blog.fetish-kinks.com/page/Viagra-Prodej-Brno">prodej
D. P. Popović, M. Ivanović, Đ. Stojić, S. Veinović, S. Minić, "Dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža", 15. simpozijum, Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, R C2 06, Donji Milanovac, 2012.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Slavko Veinović

VESTI