Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
strujni merni transformator

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
5/8/2013 12:50:21 PM
Uticaj sekundarnog opterećenja na tačnost strujnih mernih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, S.Milosavljević, „Uticaj sekundarnog opterećenja na tačnost strujnih mernih transformatora“, JUKO CIRED, R-1.2, Vrnjačka Banja, 30. septembar - 3. oktobar 2008.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
5/8/2013 12:25:55 PM
Problemi u primeni strujnih transformatora malih naznačenih snaga
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

surgical abortion vs medical abortion

medical abortion vs surgical abortion cost http://blog.jrmissworld.com/blog/page/medical-abortion-vs-surgical-abortion-cost.aspx" rel="nofollow">blog.jrmissworld.com
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, S. Milosavljević, „Problemi u primeni strujnih transformatora malih naznačenih snaga“, Elektroprivreda, br. 2, str. 162-167, Beograd, 2010., UDK 621.314.224, ISSN 0013-5755
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
5/8/2013 12:24:57 PM
On Site Accuracy Testing of Instrument Transformers
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

over the counter albuterol inhaler walmart

albuterol otc walgreens http://blog.fetish-kinks.com/page/Otc-Albuterol-Substitute" rel="nofollow">online
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, D. Kovačević, S.Milosavljević, On Site Accuracy Testing of Instrument Transformers, The Third International Szmposium on High Voltage and High Power Tests, Measurements and Certification of Electrical Power Equipment, Baile Olanesti, Romania, November, 2007.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
5/8/2013 12:24:12 PM
Calibration of High Accuracy Class Standard Current Transformers
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

abortion pill

buy cheap" target="_blank">http://hospicevolunteertrainingonline.com/online-training">cheap abortion pill

symbicort forte

symbicort price redirect" target="_blank">http://celticcodingsolutions.com/blog/page/Symbicort-Generic-Equivalent">redirect
D. Naumovic-Vukovic, S. Skundric, D. Kovacevic, S. Milosavljevic, Calibration of High Accuracy Class Standard Current Transformers, XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology,September 6-11, Lisbon, Portugal, 2009.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
5/8/2013 12:22:20 PM
Etaloniranje strujnog transformatora sa elektronskom kompenzacijom greške
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

buy naltrexone without prescription

http://blog.fetish-kinks.com/page/Buy-Naltrexone-Online-India" rel="nofollow">where can i buy naltrexone online

where to get am abortion pill in huntington wv

where to get am abortion pill in huntington wv istitutomarcopolopadova.it" target="_blank">http://www.istitutomarcopolopadova.it?pagegre=where-to-get-am-abortion-pill-in-huntington-wv">istitutomarcopolopadova.it

rescue inhaler albuterol

over the counter asthma inhalers cvs" target="_blank">http://www.1world2go.com/page/Over-The-Counter-Asthma-Inhalers-Brands">cvs
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, D. Kovačević: „Etaloniranje strujnog transformatora sa elektronskom kompenzacijom greške“, Međunarodni simpozijum INFO-TEH, Jahorina, mart 2007.
Saradnici Instituta:  Dragan Kovačević, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
5/7/2013 11:09:17 AM
Merenje gubitaka snage kratkog spoja transformatora u postrojenju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

viagra wiki

viagra prodej ostrava http://www.fem-choice.com/femchoice/abortionpill/page/viagra-prodej.aspx" rel="nofollow">read
D. Naumović-Vuković, S. Škundrić, LJ. Nikolić, „Merenje gubitaka snage kratkog spoja transformatora u postrojenju“, 29 Savetovanje CIGRE SRBIJA, Zlatibor, 3. maj-06. jun, 2009.
Saradnici Instituta:  Ljubiša Nikolić, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
12

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM