Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
zbornik radova, elektrotehnički institut nikola tesla

Zbornik radova je periodična i stručna publikacija koja sadrži naučne i stručne radove istraživača iz Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla iz oblasti elektrotehnike. Njegov osnovni cilj je da upozna naučnu javnost sa najnovijim rezultatima istraživanja iz oblasti elektroenergetskih sistema, automatike, regulacije, elektroenergetskih objekata i električnih merenja, koja predstavljaju deo aktivnosti istraživača Instituta. Svi radovi su recenzirani od strane afirmisanih istraživača iz oblasti elektroenergetike i prvi put se publikuju.
      Objavljeni zbornici
dokument Instrukcije za autore.doc (27.5.2014.)

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/17/2011 9:14:01 AM
Upravljanje naponima generatora u realnom vremenu i naponsko-reaktivna stanja na interkonektivnim dalekovodima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

domperidon kvalme

domperidon norge hvormegeter.website" target="_blank">http://hvormegeter.website/hvor-meget-er-domperidon.aspx">hvormegeter.website domperidon kvalme
Popović Dragan P., Stojković Miloš Lj., "Upravljanje naponima generatora u realnom vremenu i naponsko-reaktivna stanja na interkonektivnim dalekovodima", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 33-40, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:11:21 AM
Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009
Vrcelj Nada, Minić Saša, "Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama" Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 1-9, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:11:00 AM
Metodološki i praktični aspekti izbora nominalnog faktora snage generatora i karakteristika bloktransformatora u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009
Popović Dragan P., Stojković Miloš Lj., Stanisavljević Ivan, "Metodološki i praktični aspekti izbora nominalnog faktora snage generatora i karakteristika bloktransformatora u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 11-20, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković, Ivan Stanisavljević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:10:25 AM
Izbor vremenske konstante inercije, tranzijentne reaktanse i sistema regulacije pobude agregata u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009
Popović Dragan P., Stanisavljević Ivan, Stojković Miloš Lj., "Izbor vremenske konstante inercije, tranzijentne reaktanse i sistema regulacije pobude agregata u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 21-31, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković, Ivan Stanisavljević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:09:40 AM
Mogućnosti racionalizacije potpobuđenih režima rada generatora u EES Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009
Popović Dragan P., Stojković Miloš Lj., Božović Zoran, "Mogućnosti racionalizacije potpobuđenih režima rada generatora u EES Srbije", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 41-60, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:08:54 AM
Efekti povezivanja poslovnog, tehničkog i geografskog informacionog sistema elektrodistributivnih preduzeća
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009
Minić Saša, Tasić Dragan, Marković Maja, Kecman Danka, Stanković Miroslav, Ćupić Branislav, "Efekti povezivanja poslovnog, tehničkog i geografskog informacionog sistema elektrodistributivnih preduzeća", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 61-70, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Danka Kecman, Maja Marković, Miroslav Stanković
123

VESTI

DOGAĐAJI