Skip Navigation LinksPočetna > O institutu > Profil Instituta > Delatnosti > Strateške studije u elektroenergetici
STRATEŠKE STUDIJE U ELEKTROENERGETICI
ees

Od osnivanja da danas elektrotehnički Institut Nikola Tesla se bavi izradom strateških studija u elektroenergetici, a pre svega u oblastima:

 • - planiranje razvoja elektroenergetskih sistema,
 • - analiza elektroenergetskih sistema,
 • - upravljanje i eksplatacija elektroenergetskih sistema,
 • - napredne mreže (smat grid),
 • - primarna, sekundarna i tercialna regulacija elektroenergetskih sistema,
 • - regulacija električnih pogona,
 • - energetske elektronike,
 • - prelaznih pojava naponskih i strujnih režima,
 • - tehnika visokog napona,
 • - elektroenergetske kompatibilnosti,
 • - koordinacija izolacije, uzemljenja i gromobranske zaštite,
 • - uticaj električnog i magnetskog polja na elektroenergetske objekte i okolinu,
 • - modelovanje i selektivnost zaštitnih sistema u elektroenergetskim sistemima i elektroenergetskim objekata,
 • - metrologija i teorijska i studijska razmatranja mernih metoda,
 • - ispitivanje i dijagnostika stanja opreme i sistema elektroenergetskih sistema i elektroenergetskih objekata.

Pojedinačne studije, iz navedenih i ostalih oblasti, koje se mogu pronaći na ovom veb-sajtu, osnova su i dobra smernica za dalji studijski rad, pretežno razvijenih i dominantno primenjenih istraživanja.


VESTI