Navigacija

Organizacija

Organizacija istraživačko razvojnog rada Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla odvija se u četiri centra:

  1. Centar za elektroenergetske sisteme,
  2. Centar za automatiku i regulaciju,
  3. Centar za elektroenergetske objekte,
  4. Centar za elektromerenja, 
  • akreditovana Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje,
  • Zajednička služba.
  • ATS
  • ISO