Навигација

Лабораторија за испитивање изолационих уља и папира

Контакт: Јелена Лукић

Историјат

Лабораторија за испитивање изолационог уља и папира већ више од 50 година континуално врши испитивања уља за велики број корисника и ради на унапређењу и увођењу нових испитних метода, што је традиција Института. Лабораторија је међу првима у Европи и свету увела методу гасне хроматографије за оцену погонског стања тансформатора и дан данас делује као предводник нових праваца и метода испитивања кроз рад у међународним телима за стандардизацију и истраживања (IEC TC 10 i CIGRE SC A2 i D1). Значајан број студија-пројеката за домаће и иностране кориснике су израђена на основама великог броја резултата испитивања изолационоих уља и папира. Лабораторија данас поседује 25 акредитованих метода испитивања.

Основна делатност

Испитивања изолационих уља и папира

 • Типско испитивање нових уља
 • Испитивања уља из експлоатације: гаснохроматографска анализа слободних и гасова растворених у уљу (енергетских, мерних трансформатора и регулатора напона),
 • физичке-хемијске и електричне карактеристике уља
 • Испитивање корозивних једињења сумпора у уљу, тестови  корозије бакра и сребра,
 • Тест метода за квантитативно испитивање Дибензил Дисулфида (ДБДС) у новим и коришћеним уљима,
 • Одређивање садржаја елементрног сумпора у уљу,
 • Одређивање садржај једињења фурана растворених у уљу,
 • Одређивање садржај метанола и етанола у уљу
 • Квалитативно и квантитативно испитивање присуства садржаја пиралена (ПЦБ) у минералном трансформаторском уљу
 • Одређивање степена полимеризације папира (ДП)
 • Мерење садржаја воде у папиру
 • Специфични адитиви у минералним и биљним уљима
 • Специфични адитиви у термички стабилисаним изолационим папирима

Нови применски тестови

 • регенеративна способност уља (лабораторијска симулација регенерације уља за оптимизацију процеса на терену)
 • Мешање уља (лабораторијске пробе мешања нових и коришћених уља)
 • тестови вештачког старења уља и папира.
 • ATS
 • ISO