Навигација

Специјализована лабораторија за испитивање система турбинске регулације

Контакт: Јелена Павловић

Историјат

Институт већ више од 50 година пружа услуге испитивања система турбинске регулације хидро и термо агрегата у електранама. Услуге испитивања система турбинске регулације првобитно су пружане у оквиру националне електропривреде да би се временом пружање услуга испитивања проширило и на електропривреде у суседству.

У току претходних деценија рада вршено је непрестано усавршавање сарадника, унапређивање постојећих поступака, увођење нових поступака испитивања, као и стално проширивање скупа коришћене испитне и мерне опреме. Група сарадника која се бавила испитивањем система турбинске регулације временом је организована у Специјализовану лабораторију за испитивање система турбинске регулације. Лабораторија је акредитована од стране националног Акредитационог тела (АТС) у складу са захтевима IEC / SRPS EN 17025:2017. Лабораторија има дугу и успешну сарадњу са Институтом за стандардизацију Србије која се огледа у сталном чланству сарадника Лабораторије у техничкој комисији N004 – Хидрауличне турбине.

Основна делатност

Испитивање система турбинске регулације приликом пуштања нових и ревитализованих агрегата у рад.

Испитивања ради потврђивања параметара и особина система за турбинску регулацију – Гаранцијска испитивања.

Испитивања ради утврђивања погонског стања система за турбинску регулацију.

Сви поступци испитивања израђени су у складу са националним и међународним техничким стандардима, стандардом за испитивање IEC / SRPS EN 60308 и стандардом за спецификацију IEC / SRPS EN 61362 система турбинске регулације хидрауличних турбина.

Обим акредитације Лабораторије обухвата:

- Мерење минималног времена отварања и затварања извршног органа. Мерење времена трајања пригушеног кретања извршног органа

- Одређивање временске константе извршног органа

- Одређивање нетачности остваривања положаја извршног органа

- Одређивање величине зоне неосетљивости

- Провера величине мртве зоне

- Снимање статичке карактеристике и одређивање статичког појачања

- Одређивање времена кашњења система

- Одређивање параметара ПИД регулатора

- Одеђивање времена успостављања командног сигнала

- Одређивање опсега задавача брзине

- Испитивање рада регулатора у редовним и хаваријским погонским околностима

- Испитивање рада регулатора у току процеса залетања и синхронизације

- Испитивања рада регулатора након збацивања оптерећења

- Испитивање рада регулатора у примарној регулацији учестаности

- Провера стабилности и тачности регулације брзине обртања агрегата у празном ходу

- Провера стабилности и тачности регулације активне снаге генератора када је агрегат у раду на мрежи

  • ATS
  • ISO