Навигација

Кадровска структура

У Институту је запослено 126 сарадника, претежно дипломираних инжењера електротехнике и рачунарства и технолога, од којих је 13 доктора наука и 9 магистара. Научно звање поседује 13 сарадника, а истраживачко звање 6 сарадника.

Институт је константно отворен за пријем младих истраживача, и искусних инжењера са радним искуством у енергетици, који у оквиру Института, у условима напредне научне инфраструктуре, добро опремљених лабораторија и уз помоћ искусних ментора могу стећи нова знања и реализовати напредне и иновативне идеје.

  • ATS
  • ISO