Навигација

Лабораторија за испитивање електро опреме, материјала, заштитних средстава и безбедност

Контакт: Љубиша Чичкарић

Историјат

Лабораторија за испитивање електроопреме, материјала, заштитних средстава и безбедности се од шездесетих година прошлог века до данас континуирано бави истраживањима и дијагностичким испитивањима стања електроенергетске опреме различитих напонских нивоа за потребе електропривреде и индустрије. Проширење области рада увођењем нових и унапређењем традиционалних метода испитивања је препознато од стране великог број корисника у земљи и окружењу. Либерализацијом тржишта Лабораторија добија на значају у контроли квалитета производа, oцењивањем усаглашености електроенергетске опреме са важећим прописима и стандардима, учешћем у испитивањима, експертским анализама, давањем мишљења, тумачења и препорука.

Основна делатност

 • Типска, рутинска и специјална испитивања електроенергетске опреме различитог напонског нивоа
 • Пријемна испитивања нове опреме, дијагностичка периодича испитивања
 • Надзор код пријемних испитивања електроенергетске опреме у фабрици произвођача (ФАТ) и примопредајних испитивања на месту уградње (САТ)
 • Термографска испитивања опреме у електронергетским постројењима

         Објекти испитивања

 • Расклопне апаратуре и блокови (испитивање загревања, испитивање напоном индустријске учестаности и атмосферским ударним напоном, испитивање параметара безбедности),
 • Одводници пренапона (утврђивање наизменичног и ударног напона реаговања, испитивање струјним таласима и утврђивање U/I карактеристике, снимање струје одвода),
 • Енергетски каблови и кабловски прибор (диелектрична испитивања,испитивање загревања),
 • Електроизолациона заштитна средства (испитивање рукавица и обуће од изолационог материјала, изолационих клупа, детектора напона, изолационих мотки),
 • Производи који се користе у просториима са обавезном заштитом од статичког електрицитета.
 • ATS
 • ISO