Навигација

Иновациона делатност

Електротехнички институт Никола Тесла као водећа научно-истраживачка установа у Републици Србији из области електроенергетике има развијену дугогодишњу иновациону делатност. Канцеларија за трансфер технологије Института је основана у јулу 2022. године. Основна улога канцеларије је да подстиче, надгледа и идентификује потенцијалне видове заштите интелектуалне својине у истраживачко-развојним активностима запослених на Институту, да учествује у процесу заштите интелектуалне својине, анализе потенцијалних тржишта и различитих типова комерцијализације проналазака као и учествовање у преговорима са потенцијалним партнерима и инвеститорима.
Истраживачи пријаву својих проналазака подносе канцеларији за трансфер технологије на формулару у прилогу који је саставни део интерног Правилника о интелектуалној својини који је ступио на снагу 9.12.2022.год.

  • ATS
  • ISO