Навигација

Лабораторије

Уземљење, громобрани и инсталације

Лабораторија за испитивање ситема уземљења, громобранских и електричних инсталација

Електромагнетна поља

Лабораторија за испитивање електромагнетних поља

Опрема, материјали и безбедност

Лабораторија за испитивање електро опреме, материјала, заштитних средстава и безбедност

Изолациона уља и папири

Основна делатност лабораторије за испитивање изолационих уља и папира:

  • Испитивање изолационих уља - дијагностика, мишљење и препоруке
  • Испитивање изолационог папира
  • Нове врсте испитивања
  • Остала испитивања

Квалитет електричне енергије

Лабораторија за испитивање квалитета електричне енергије

Релејна заштита

Лабораторија за верификацију и испитивање уређаја релејне заштите

Турбинска регулација

Лабораторија за испитивање система турбинске регулације

Еталонирање

Лабораторија за еталонирање

Изолациони системи

Лабораторија за испитивање изолационих система

  • ATS
  • ISO