Навигација

Сертификати

У циљу обезбеђења квалитета својих производа и услуга у Институту су идентификовани главни процеси који доприносе квалитету и успостављен документован систем менаџмента квалитетом, заштите животне средине, сигурности информација, здравља и безбедности на раду, усаглашен са захтевима одговарајућих стандарда.

  • ATS
  • ISO