Навигација

Организација

Организација истраживачко развојног рада Електротехничког института Никола Тесла одвија се у четири центра:

  1. Центар за електроенергетске системе,
  2. Центар за аутоматику и регулацију,
  3. Центар за електроенергетске објекте,
  4. Центар за електромерења, 
  • акредитована Лабораторија за испитивање и еталонирање,
  • Заједничка служба.
  • ATS
  • ISO