Навигација

Научно веће

Научно веће Електротехничког института Никола Тесла ад је посвећено научном развоју сарадника Института, развоју научних тимова и јачању научне позиције и квалитета Института. Дужности Научног већа су да:

1) предлаже програм научноистраживачког рада, усклађен са Стратегијом;

2) даје мишљење на извештаје директора у делу који се односи на реализацију научноистраживачких програма и пројеката;

3) утврђује предлог за стицање научног звања;

4) одлучује о стицању истраживачког звања;

5) даје мишљење скупштини о кандидатима за директора института, као и мишљење о разрешењу директора института;

6) даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представника у скупштини  института;

7) предлаже набавку научноистраживачке опреме;

8) обавља друге послове утврђене статутом института и овим законом.

Састав Научног већа:

1.    др Драган Ковачевић, научни саветник

2.    др Саша Милић, научни саветник

З.    др Жарко Јанда,  виши научни сарадник, председник Научног већа

4.    др Владимир Вукић,  виши научни сарадник

5.    др Ђорђе Стојић, виши научни сарадник

6.    др Јасна Драгосавац,  научни  сарадник, заменик председника Научног већа

7.    др Војин Костић, научни сарадник

8.    др Јелена Лукић,  научни сарадник

9.    др Ненад Карталовић,  научни сарадник

10.  др Драгана Наумовић Вуковић, научни сарадник

11.   др Александар Жигић, научни сарадник

12.   др Маја Грбић,  научни сарадник

13.   др Валентина Васовић, научни сарадник.

  • ATS
  • ISO