Navigacija

Sertifikati

U cilju obezbeđenja kvaliteta svojih proizvoda i usluga u Institutu su identifikovani glavni procesi koji doprinose kvalitetu i uspostavljen dokumentovan sistem menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine, sigurnosti informacija, zdravlja i bezbednosti na radu, usaglašen sa zahtevima odgovarajućih standarda.

  • ATS
  • ISO