Navigacija

Laboratorija za ispitivanje izolacionih ulja i papira

Kontakt: Jelena Lukić

Istorijat

Laboratorija za ispitivanje izolacionog ulja i papira već više od 50 godina kontinualno vrši ispitivanja ulja za veliki broj korisnika i radi na unapređenju i uvođenju novih ispitnih metoda, što je tradicija Instituta. Laboratorija je među prvima u Evropi i svetu uvela metodu gasne hromatografije za ocenu pogonskog stanja tansformatora i dan danas deluje kao predvodnik novih pravaca i metoda ispitivanja kroz rad u međunarodnim telima za standardizaciju i istraživanja (IEC TC 10 i CIGRE SC A2 i D1). Značajan broj studija-projekata za domaće i inostrane korisnike su izrađena na osnovama velikog broja rezultata ispitivanja izolacionoih ulja i papira. Laboratorija danas poseduje 25 akreditovanih metoda ispitivanja.

Osnovna delatnost

Ispitivanja izolacionih ulja i papira

 • Tipsko ispitivanje novih ulja
 • Ispitivanja ulja iz eksploatacije: gasnohromatografska analiza slobodnih i gasova rastvorenih u ulju (energetskih, mernih transformatora i regulatora napona),
 • fizičke-hemijske i električne karakteristike ulja
 • Ispitivanje korozivnih jedinjenja sumpora u ulju, testovi  korozije bakra i srebra,
 • Test metoda za kvantitativno ispitivanje Dibenzil Disulfida (DBDS) u novim i korišćenim uljima,
 • Određivanje sadržaja elementrnog sumpora u ulju,
 • Određivanje sadržaj jedinjenja furana rastvorenih u ulju,
 • Određivanje sadržaj metanola i etanola u ulju
 • Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje prisustva sadržaja piralena (PCB) u mineralnom transformatorskom ulju
 • Određivanje stepena polimerizacije papira (DP)
 • Merenje sadržaja vode u papiru
 • Specifični aditivi u mineralnim i biljnim uljima
 • Specifični aditivi u termički stabilisanim izolacionim papirima

Novi primenski testovi

 • regenerativna sposobnost ulja (laboratorijska simulacija regeneracije ulja za optimizaciju procesa na terenu)
 • Mešanje ulja (laboratorijske probe mešanja novih i korišćenih ulja)
 • testovi veštačkog starenja ulja i papira.
 • ATS
 • ISO