Navigacija

Kadrovska struktura

U Institutu je zaposleno 126 saradnika, pretežno diplomiranih inženjera elektrotehnike i računarstva i tehnologa, od kojih je 13 doktora nauka i 9 magistara. Naučno zvanje poseduje 13 saradnika, a istraživačko zvanje 6 saradnika.

Institut je konstantno otvoren za prijem mladih istraživača, i iskusnih inženjera sa radnim iskustvom u energetici, koji u okviru Instituta, u uslovima napredne naučne infrastrukture, dobro opremljenih laboratorija i uz pomoć iskusnih mentora mogu steći nova znanja i realizovati napredne i inovativne ideje.

  • ATS
  • ISO