Navigacija

Laboratorija za ispitivanje elektro opreme, materijala, zaštitnih sredstava i bezbednost

Kontakt: Ljubiša Čičkarić

Istorijat

Laboratorija za ispitivanje elektroopreme, materijala, zaštitnih sredstava i bezbednosti se od šezdesetih godina prošlog veka do danas kontinuirano bavi istraživanjima i dijagnostičkim ispitivanjima stanja elektroenergetske opreme različitih naponskih nivoa za potrebe elektroprivrede i industrije. Proširenje oblasti rada uvođenjem novih i unapređenjem tradicionalnih metoda ispitivanja je prepoznato od strane velikog broj korisnika u zemlji i okruženju. Liberalizacijom tržišta Laboratorija dobija na značaju u kontroli kvaliteta proizvoda, ocenjivanjem usaglašenosti elektroenergetske opreme sa važećim propisima i standardima, učešćem u ispitivanjima, ekspertskim analizama, davanjem mišljenja, tumačenja i preporuka.

Osnovna delatnost

 • Tipska, rutinska i specijalna ispitivanja elektroenergetske opreme različitog naponskog nivoa
 • Prijemna ispitivanja nove opreme, dijagnostička periodiča ispitivanja
 • Nadzor kod prijemnih ispitivanja elektroenergetske opreme u fabrici proizvođača (FAT) i primopredajnih ispitivanja na mestu ugradnje (SAT)
 • Termografska ispitivanja opreme u elektronergetskim postrojenjima

         Objekti ispitivanja

 • Rasklopne aparature i blokovi (ispitivanje zagrevanja, ispitivanje naponom industrijske učestanosti i atmosferskim udarnim naponom, ispitivanje parametara bezbednosti),
 • Odvodnici prenapona (utvrđivanje naizmeničnog i udarnog napona reagovanja, ispitivanje strujnim talasima i utvrđivanje U/I karakteristike, snimanje struje odvoda),
 • Energetski kablovi i kablovski pribor (dielektrična ispitivanja,ispitivanje zagrevanja),
 • Elektroizolaciona zaštitna sredstva (ispitivanje rukavica i obuće od izolacionog materijala, izolacionih klupa, detektora napona, izolacionih motki),
 • Proizvodi koji se koriste u prostoriima sa obaveznom zaštitom od statičkog elektriciteta.
 • ATS
 • ISO