Navigacija

Laboratorija za ispitivanje elektromagnetnih polja

Kontakt: Maja Grbić

Istorijat

Ispitivanja elektromagnetskih polja (nejonizujućeg zračenja) Elektrotehnički institut Nikola Tesla sprovodi od sedamdesetih godina prošlog veka. Ispitivanja se sprovode s ciljem utvrđivanja nivoa izloženosti ljudi ovim poljima u životnoj i radnoj sredini i ocenjivanja usaglašenosti sa propisanim granicama izlaganja. Ispitivanja se sprovode u okolini prenosnih i distributivnih nadzemnih i kablovskih elektroenergetskih vodova, u unutrašnjosti i okolini transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja, unutar elektrana, industrijskih postrojenja i pogona, u okolini radio i TV predajnika, radara, baznih stanica mobilne telefonije, kao i drugih izvora elektromagnetskih polja. Stručne ocene opterećenja životne sredine izrađuju se za nove i rekonstruisane izvore elektromagnetskih polja.

Osnovna delatnost

Ispitivanja izloženosti stanovništva i profesionalno izloženih lica elektromagnetskom polju

Ispitivanja izloženosti ljudi jednosmernom magnetskom polju:

  • Merenje jednosmerne magnetske indukcije

Ispitivanja izloženosti ljudi niskofrekventnom elektromagnetskom polju:

  • Merenje jačine električnog polja i magnetske indukcije u okolini i unutrašnjosti elektroenergetskih postrojenja i vodova
  • Proračun jačine električnog polja i magnetske indukcije u okolini nadzemnih i kablovskih elektroenergetskih vodova
  • Merenje kontaktne struje

Ispitivanja izloženosti ljudi visokofrekventnom elektromagnetskom polju:

  • Širokopojasno merenje jačine električnog polja u okolini radio-stanica u javnoj mobilnoj telefoniji i RTV difuziji

Izrada stručnih ocena opterećenja životne sredine za nove i rekonstruisane izvore elektromagnetskog polja

  • ATS
  • ISO