Navigacija

Inovaciona delatnost

Elektrotehnički institut Nikola Tesla kao vodeća naučno-istraživačka ustanova u Republici Srbiji iz oblasti elektroenergetike ima razvijenu dugogodišnju inovacionu delatnost. Kancelarija za transfer tehnologije Instituta je osnovana u julu 2022. godine. Osnovna uloga kancelarije je da podstiče, nadgleda i identifikuje potencijalne vidove zaštite intelektualne svojine u istraživačko-razvojnim aktivnostima zaposlenih na Institutu, da učestvuje u procesu zaštite intelektualne svojine, analize potencijalnih tržišta i različitih tipova komercijalizacije pronalazaka kao i učestvovanje u pregovorima sa potencijalnim partnerima i investitorima.
Istraživači prijavu svojih pronalazaka podnose kancelariji za transfer tehnologije na formularu u prilogu koji je sastavni deo internog Pravilnika o intelektualnoj svojini koji je stupio na snagu 9.12.2022.god.

  • ATS
  • ISO