Navigacija

Laboratorija za ispitivanje sistema uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija

Kontakt: Momčilo Petrović

Istorijat

Ispitivanja sistema uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija se više od šezdeset godina kontinuirano sprovode na proizvodnim, prenosnim i distributivnim elektroenergetskim objektima svih naponskih nivoa. Prijemna i periodična ispitivanja sprovode se sa ciljem ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima propisa koji regulišu javnu bezbednost i bezbednost i zdravlje na radu.

Osnovna delatnost

Ispitivanja sistema uzemljenja elektro energetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V

 • Merenje impendanse sistema uzemljenja metodom merenja struje i napona
 • Merenje napona dodira i napona koraka metodom merenja struje i napona
 • Ispitivanje kontinuiteta uzemljenja elektroenergetskog objekta
 • Merenje specifične otpornosti tla metodom Wenner-a

Ispitivanja električnih instalacija niskog napona

 • Merenje otpornosti izolacije električne instalacije
 • Ispitivanje neprekidnosti provodnika (izjednačenje potencijala) merenjem električne otpornosti
 • Ispitivanje uslova zaštite automatskim prekidanjem napajanja merenjem otpornosti petlje kvara
 • Ispitivanje uslova zaštite automatskim prekidanjem napajanja proverom delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
 • Ispitivanje uslova zaštite automatskim prekidanjem napajanja merenjem ukupne otpornosti uzemljivača

Ispitivanja sistema gromobranske zaštite

 • Ispitivanje neprekidnosti prihvatnog sistema, sistema spusnih provodnika i sistema uzemljenja
 • Merenje otpornosti rasprostiranja gromobranskih uzemljivača
 • Ispitivanje izjednačavanja potencijala 
 • ATS
 • ISO