Navigacija

Odbrana četiri doktorske disertacije tokom septembra 2023. godine

Institut Nikola Tesla, uz svestranu podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije kao i Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji-SAIGE (Ministarstvo, Svetska banka i Evropska unija), u skladu sa novim sistemom upravljanja istraživanjem i inovacijama, nastavlja svoju decenijsku praksu podrške mladim istraživačima kroz finansiranje doktorskih studija i naučno-stručnu i tehničku podršku istraživanja.

Plod date saradnje je odbrana četiri doktorske disertacije tokom septembra 2023. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Time je Institut dobio četiri nova doktora nauka koji će uneti novu energiju u istraživanja, inovacije i nove razvojne ideje kroz naučno-istraživačke projekte (Fond za nauku RS, Fond za inovacionu delatnost RS, Evropska unija, industrija...)

Dr Vladimir Polužanski, dipl.inž.elektrotehnike, odbranio je doktorsku disertaciju: „Primena veštačke inteligencije u izražavanju merne nesigurnosti neiterativnog algoritma za akustičko lociranje parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju“  21.09.2023. godine pred komisijom u sastavu: dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Jelica Protić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dragana Naumović Vuković, naučni saradnik, Institut „Nikola Tesla“, dr Mileta Žarković, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Tomislav Rajić, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet.  Disertacija je urađena pod mentorstvom dr Boška Nikolića, redovnog profesora i dr Koviljke Stanković, vanrednog profesora. Disertacija pripada naučnim oblastima Veštačke inteligencije i Metrologije i užoj naučnoj oblasti mašinskog učenja.

Dr Filip Zec, master.inž.elektrotehnike i računarstva, odbranio je doktorsku disertaciju: „Predikcija stanja izolacionog sistema visokonaponske elektroenergetske opreme primenom zakona porasta verovatnoće“ 26.09.2023. godine pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Mileta Žarković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Nenad Kartalović, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički. Disertacija je urađena pod mentorstvom dr Jovana Mikulovića, redovnog profesora. Disertacija pripada naučnoj oblasti Elektroenergetike i užoj naučnoj oblasti izolacionih sistema.

Dr Uroš Radoman, master.inž.elektrotehnike i računarstva, odbranio je doktorsku disertaciju: „Unapređenje detaljnog termo-hidrauličkog modela energetskih uljnih transformatora i proširenje spektra njegovih primena“  28.09.2023. godine pred komisijom u sastavu: dr Zoran Radaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Mirko Komatina, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, dr Mileta Žarković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Mladen Terzić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet. Disertacija je urađena pod mentorstvom dr Zorana Radakovića, redovnog profesora. Disertacija pripada naučnoj oblasti Elektroenergetike i užoj naučnoj oblasti transformatora.

Dr Ilija Klasnić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, odbranio je doktorsku disertaciju: „Estimacija i predikcija termičkog stanja rotora hidrogeneratora i uticaj na granične vrednosti reaktivnih snaga“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Bogdan Brković, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Mirko Komatina, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet. Disertacija je urađena pod mentorstvom dr Zorana Lazarevića, redovnog profesora u penziji. Disertacija pripada naučnoj oblasti Elektroenergetike i užoj naučnoj oblasti generatora.

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/25/Blank_3_Grids_Collage.png
  • ATS
  • ISO