Навигација

Примопредајна испитивања ревитализованих агрегата у ХЕ „Ђердап 1“

Током октобра и новембра сарадници института Никола Тесла обавили су примопредајна испитивања последњег ревитализованог агрегата А3 у ХЕ „Ђердап 1“. Примопредајна испитивања агрегата су испитивања током којих се проверава да ли је исправно урађена монтажа агрегата и да ли је агрегат заједно са својом помоћном опремом спреман за будућу експлоатацију. Електротехнички институт Никола Тесла АД Београд  је руководио примопредајним испитивањима свих 6 ревитализованих агрегата у ХЕ „Ђердап 1“, у периоду од 2011. до 2023. године, током којих су обављена следећа испитивања:

•    Испитивање изолационог система главног и помоћног генератора,
•    Испитивања у циљу одређивања карактеристика генератора: празан ход, кратак спој, карактеристике регулације,
•    Испитивања у циљу одређивања параметара генератора: оглед ударног троплоног кратког споја и успостављања напона, мерење омског отпора намотаја статора и ротора и др.
•    Мерење електричних и механичких величина током огледа збацивања снаге
•    Провера електричног кочења агрегата 
•    Мерење вибрационог и пулсационог стања агрегата
•    Испитивање система побуде генератора
•    Испитивање електричних заштита агрегата и др.

Спроведена испитивања доказала су висок квалитет изведених радова и остварење пројектованих техничко-технолошких параметара и карактеристика ревитализованих агрегата. Номинална активна снага агрегата повећана је са 171 МW на 190 МW, продужен је животни век и повећана поузданост. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/29/1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/29/2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/29/3.jpg
  • ATS
  • ISO